Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Luftveisinfeksjoner kan utløse hjerteinfarkt og hjerneslag

Betydelig økt risiko i dagene etter influensa og lungebetennelse.

Det er kjent at akutte luftveisinfeksjoner, som influensa, kan være en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Sannsynligheten er veldig lav blant unge og friske, men den er høyere blant personer som har hjerte- og karsykdom, eller som har høy risiko for å få det.

I hvilken grad ulike typer infeksjoner påvirker risikoen har vært lite kjent. I en stor undersøkelse fra Skottland ble historikken av luftveisinfeksjoner blant alle pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag kartlagt (1).

Det var en sterk sammenheng mellom pasientenes første hjerteinfarkt eller hjerneslag og infeksjon av pneumokokkbakterier og influensavirus. Penumokokkinfeksjoner er årsak til blant annet lungebetennelse, men også bihule- og ørebetennelse og i sjeldne tilfeller hjernehinnebetennelse.

Én forklaring på sammenhengen er at infeksjoner fører til inflammasjon (betennelser) som i sin tur kan fremskynde utviklingen av blodpropp.

Tidligere undersøkelser har funnet at hjertekomplikasjoner, som hjertesvikt og hjerteinfarkt, forekom hos rundt 18 prosent av pasienter som ble innlagt for lungebetennelse, som altså ofte skyldes pneumokokk-infeksjon (2). Studien fra Skottland er den hittil største som har sett på risikoen av flere spesifikke luftveisinfeksjoner.

Størst risiko de første tre dagene

Akutt hjerteinfarkt forekom 6 ganger så hyppig i løpet av de første tre dagene etter pasientene hadde fått påvist pneumokokkinfeksjon, og 10 ganger så hyppig etter influensainfeksjon. Risikoen var markant forhøyet opptil én uke etter.

I Norge får om lag 2 av 10 000 personer over 70 år et førstegangs hjerteinfarkt hver uke. Den nye studien viser at tallet kan øke til 8–10 per 10 000 personer i løpet av en uke etter en luftveisinfeksjon.

Den samme sammenhengen ble funnet hos pasienter med hjerneslag. Risikoen for hjerneslag var forhøyet i opptil 28 dager etter infeksjoner ble påvist.

Det var også økt sannsynlighet for hjerteinfarkt og hjerneslag etter andre typer luftveisinfeksjoner, men influensa var sterkest forbundet med risiko av virusinfeksjonene.

Vaksiner bør vurderes

Det finnes vaksiner mot både pneumokokker og influensavirus. Vaksinene anbefales eldre og personer med svekket immunforsvar. Pneumokokkvaksine bør vurderes individuelt for personer med kronisk hjerte- og lungesykdom.

I den nye studien fra Skottland var risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag høyere blant pasienter under 65 år, noe som kan tyde på at eldre er mindre utsatt ettersom de oftere blir vaksinert.  

Kilder

  1. Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland. European Respiratory Journal, 2018.
  2. Cardiac Complications in Patients with Community-Acquired Pneumonia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. PLoS Medicine, 2011.