Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Oksygen på flyreise

Kolspasienter og andre med lungesykdom kan ha behov for oksygentilførsel på lengre flyturer. Trenger du særordninger for bruk av oksygen på flyet, vil mange flyselskaper kreve at du ordner det minst 48 timer i forveien.

Trenger du oksygen på reisen?

Før du kjøper billett, bør du ringe flyselskapet og høre hvilke oksygenenheter som er godkjent for bruk i deres fly. De fleste flyselskaper tillater ikke bruk av personlige oksygenenheter som inneholder komprimert eller flytende oksygen. Visse godkjente, bærbare oksygenkonsentratorer kan tillates, men noen flyselskaper kan kreve at du bruker oksygen levert av flyselskapet mot en ekstra kostnad. 

Folketrygdloven sikrer personer med vedvarende og regelmessig behov for oksygenbehandling. De får nemlig dekket nødvendige utgifter til dette under utenlandsoppholdet.

Les også Oksygenbehandling i utlandet

Fra 1. juli 2011 ble også personer som kun trenger oksygenbehandling på flyet inkludert i ordningen.

En del lungesyke, som pasienter med kols, er ikke klar over at de trenger oksygen når de flyr. LHL har utviklet en enklere måte å teste hvorvidt den enkelte har behov for ekstra oksygen.

Dermed kan lungesyke få avklart dette med legen sin i god tid før reisen. Legen kan ved behov gi deg flytest eller legeerklæring (eventuelt på engelsk) med anbefalt bruk av oksygen.

I enkelte tilfeller kan det lokale BHM være behjelpelig med utstyr. Kontakt din oksygen- eller utstyrsleverandør, som formidler kontakt med et oksygenselskap på ditt reisested. De må vite hvor mye oksygen du bruker, hvor lenge du skal være på reise og din midlertidige oppholdsadresse.

Se veileder på behandlingshjelpemidler.no

Huskeliste for deg som skal fly og bruker oksygen

Skal du reise med fly, bør du gjøre følgende 4-6 uker før avreise (innen- og utenriks):

  1. Undersøke og gjøre avtale med reisebyrået/flyselskapet om supplerende oksygen kan medbringes eller må leies av flyselskapet. Det fleste flyselskap tillater etter avtale bruk av mobil oksygenkonsentrator, og noen selskaper tillater også oksygenflasker.
  2. Avklare om flyselskapet forlanger skriftlig dokumentasjon på at du må bruke oksygen, og eventuelt dokumentasjon på oksygenutstyret.
  3. Kontakte behandlende lege for å få avklart om du trenger å få utført flytest eller for å få legeerklæring (eventuelt på engelsk) med opplysninger om anbefalt bruk av oksygen.

Fordi lufttrykket i kabinen reduseres når flyene er i lufta, opplever mange kolspasienter at de får pusteproblemer på flyreiser. Snakk med legen din om å ta en flytest i god tid før avreise.

Ved innlandsreise

Ved utenlandsreise

  • Kontakte oksygen- eller utstyrsleverandøren og HELFO.  Det søkes HELFO om dekning av utgifter til oksygen under flyreise til utland (Folketrygdloven §5-24). Søknad gjøres på eget skjema. I enkelte tilfeller kan den lokale BHM være behjelpelig med utstyr.
  • Hvis du er oksygenbruker og skal oppholde deg i utlandet, må du kontakte din oksygen- eller utstyrsleverandør. Vedkommende formidler kontakt med oksygenselskap på ditt reisested. De trenger informasjon om hvor mye oksygen du bruker, hvor lenge du skal være på reise, og midlertidig oppholdsadresse under reisen.

Her finner du skjema for søknad om dekning av utgifter til oksygenbehandling i utlandet.

Har du spørsmål om oksygenbruk på reise? Kontakt HELFO på telefon 815 70 030 eller e-post: