Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Porto, Portugal
Foto: Square lab, unsplash.com

På reise med medisiner

Skal du ha med medisiner på ferie er det enkelte ting du bør sjekke før avreise, så slipper du å få ferien ødelagt av mangel på viktige preparater eller unødvendig tull i tollen.

Sjekk hva din reiseforsikring dekker

Har du en sykdom eller kronisk lidelse, er det viktig at du er klar over at flere reiseforsikringer kun dekker akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse. Har du allerede en sykdom som kan forårsake komplikasjoner på reisen, kan du risikere ikke å få dekket utgifter til dette.

Mange reiseforsikringer har begrensninger i hva de dekker. Dersom et forsikringsselskap nekter å gi deg reiseforsikring basert på risikovurdering, for eksempel grunnet hjerteflimmer, har du anledning til å få dette vurdert av Finansklagenemda.

Er du i tvil her, bør du kontakte forsikringsselskapet og/eller lege på forhånd.

Bilde av en rekke kofferter som står stablet på transportbil på vei mot et fly på flyplassen. Fly kan bli forsinket og enkelte ganger "forsvinner" bagasjen. Har du livsviktige medisiner, må du alltid ta dem med deg inn i kabinen som håndbagasje.

Ha med nok medisiner til hele reisen

Det er viktig å ha med nok medisiner for hele reisen. Du kan ikke være sikker på at du får fatt i samme medisin i utlandet. Ved reiser innenfor EØS-området kan du ha med nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Utenfor EØS kan du ha med medisiner for høyst tre måneders bruk.

Dokumentasjon som kan være nyttig å ha med:

 1. Legeerklæring
 2. Originalemballasjen, helst med etikett fra det norske apoteket
 3. Medisinliste på engelsk, med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser)

Gode råd:

Du bør alltid ha livsviktige medisiner i håndbagasjen når du reiser med fly, i tilfelle annen bagasje blir forsinket eller borte. Flytende medisin er unntatt fra sikkerhetsreglene som sier du maks kan ha 100 ml væske i én beholder.

Alle som bruker medisiner, både reseptbelagte og andre, bør være forberedt på kontroll. Du kan bli bedt om å smake på medisinen eller smøre den på huden hvis det er en salve.

Statens legemiddelverk anbefaler at medisinen oppbevares i originalemballasje, at du har med deg resept og/eller en legeattest. Dette for å dokumentere at du er eier av medisinen. Det kan være lurt å ha dokumentasjon på engelsk.

Bruker du EpiPen er det viktig at du sjekker holdbarheten. Ha den med og ha den tilgjengelig. Informer reisefølget ditt om at du har matallergi og hvordan de kan hjelpe deg om du blir syk.

Resepter

Resepter fra Norge skal være gyldige i andre EØS-land. Det er imidlertid opp til hvert enkelt land å tolke reglene, så du har ingen garanti for gyldigheten av en norsk resept i utlandet.

Du kan få refundert utgifter til legemidler kjøpt i Norden og EØS, dersom det er medisin som gir rett til refusjon etter blåreseptordningen i Norge. Merk at du ikke vil få refundert utgifter til legemidler dersom det ikke finnes et tilsvarende preparat i Norge, og at ordningen kun gjelder legemidler på blå resept.

Sammen med søknaden om refusjon må du legge ved:

 1. Resept.
 2. Dokumentasjon på hvilke typer legemidler som er kjøpt.
 3. Originale kvitteringer for alle utgifter.
 4. Dokumentasjon på at utgiftene er betalt.

Du må kunne dokumentere at legemidlet er utlevert fra apotek.

Du kan lese mer om reise og medisiner her på Legemiddelverkets nettside.

Ditt lokale apotek kan svare på spørsmål om legemidler og reise.

Attest for narkotikaklassifiserte medisiner

Reiser du innenfor Schengen-området bør du ha en såkalt “Schengenattest” for visse typer medisiner. Attesten får du på apoteket, den er gyldig inntil 30 dager. Dette gjelder narkotikaklassifiserte medisiner som:

 • Sovemidler (som Apodorm)
 • Beroligende midler (som Vival)
 • Sterke smertestillende medisiner (som Ketogan, Petidin og OxyContin)
 • Sentralstimulerende midler

Her ser du listen over de aktuelle medisinene

Apoteket ditt kan svare på spørsmål du har om medisin og reise. 

Kilder