Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Sover med CPAP-maskin
Foto: Shutterstock

Behandling av søvnapné kan forebygge hjertesvikt

Personer med søvnapné har økt risiko for hjertesvikt, men tidlig diagnose og behandling kan forebygge, viser ny dansk kjempe-studie.

Danske forskere har undersøkt nesten 4,9 millioner danske voksne som ikke hadde hjertesvikt eller søvnapné i år 2000. Disse ble så fulgt i opptil 13 år (1). I underkant av én prosent fikk en søvnapné-diagnose i løpet av denne tiden, og rundt 80 prosent av dem var menn. 

Menn og kvinner over 60 år som hadde søvnapné, og som ikke CPAP-behandling, hadde rundt 40 prosent høyere sjanse for å få hjertesvikt enn de som ikke hadde søvnapné. De med søvnapné som fikk behandling med CPAP-maskin, hadde imidlertid statistisk sett ingen høyere risiko for hjertesvikt enn den generelle befolkningen.

Blant de over 60 som hadde søvnapné og som ikke brukte CPAP, var det rundt 13 av 1000 som fikk hjertesvikt per år, mot 10 av 1000 blant de som hadde søvnapné som brukte CPAP, og 9 av 1000 blant de som ikke hadde søvnapné.

Én mulig forklaring på sammenhengen mellom søvnapné og hjertesvikt er at søvnapné fører til et høyt trykk i brystkassen, noe som gir økt belastning for hjertet.

Også søvnapné-pasienter som var yngre enn 60 år hadde økt hjertesvikt-risiko, men igjen bare dersom de ikke var behandlet med CPAP.

CPAP-behandling har i andre studier vist seg å gi bedre blodtrykk og hjertefunksjon. Ikke alle studier har vist at CPAP gir lavere risiko for hjertesvikt eller hjerte- og karsykdom, men tidligere studier har vært nokså små og kortvarige.

Søvnapné og hjertesykdom

Det har lenge vært kjent at søvnforstyrrelser, som obstruktiv (hindrende) søvnapné, er knyttet til hjerte- og karsykdommer. Søvnapné forekommer også hyppig blant pasienter som har hjertesvikt (2). 

Én mulig forklaring på sammenhengen mellom søvnapné og hjertesvikt er at søvnapné fører til et høyt trykk i brystkassen, noe som gir økt belastning for hjertet.

Perioder med nedsatt oksygenmetning i blodet, som en følge av pustepauser, gir også økt oksidativt stress og inflammasjon i kroppen, noe som kan skade selve blodårene.

Søvnkvalitet er viktig for hjertet

I tillegg til dette vet man at dårlig søvn er en stressfaktor for kroppen, slik at blodtrykket og pulsen øker. Dette er en påkjenning på hjertet, som egentlig bør få restituere seg mens vi sover.

Søvnapné er da også knyttet til både høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser samt hjerteinfarkt, fedme og diabetes. Disse tilstandene er i sin tur risikofaktorer for hjertesvikt.

Kilder

  1. Sleep Apnea, the Risk of Developing Heart Failure, and Potential Benefits of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) Therapy. Journal of the American Heart Assocatiaion, 2018.
  2. Heart failure and sleep disorders. Nature Reviews Cardiology, 2016.

Overlege og søvnspesialist Nils Henrik Holmedahl og leder i Søvnforeningen Pål Stensaas forteller om søvnapné. Mange i Norge har søvnapné og vet det ikke selv. Hva er søvnapné og hvordan arter dette seg?