Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Stor økning i slagrisiko av å droppe hjertemedisiner

Sjudoblet risiko for dødelig hjerneslag blant hjertesyke som slurvet med medisinene.

En undersøkelse fra Finland viser at pasienter med både høyt kolesterol og høyt blodtrykk hadde hele sju ganger høyere risiko for å dø av hjerneslag dersom de ikke tok medisiner som forskrevet (1).

De hadde også høyere risiko dersom de droppet bare én av medisinene; de som lot være å ta statiner mot høyt kolesterol, men fortsatte å ta blodtrykksmedisiner, hadde rundt 80 prosent høyere sjanse for å dø av hjerneslag.

Både høyt kolesterol og blodtrykk er etablerte risikofaktorer for hjerneslag. Selv om det ikke gir noen symptomer, er det viktig å holde risikofaktorene under kontroll, noe denne studien er et dramatisk eksempel på. Både kolesterolsenkende og blodtrykkssenkende medisiner har vist seg å senke risikoen for hjerneslag med 15-25 prosent (2) i gjennomsnitt, men de har bare en fordel dersom man faktisk tar medisinen som anbefalt.

I studien ble et nasjonalt representativt utvalg av mer enn 58 000 personer med høyt kolesterol undersøkt. Av disse døde 532 av hjerneslag mellom 1995 og 2007. For å se om de tok medisiner ble reseptlistene deres undersøkt. Ved å se hvor mange dager det går mellom hver gang en medisin hentes ut på en resept, får man en god, objektiv indikasjon på graden av etterlevelse.

Pasientene som hadde dårligst etterlevelse av kolesterolsenkende medisiner hadde mer enn dobbelt så høy risiko for å dø av hjerneslag samme år. Dersom de skulle ta både kolesterol- og blodtrykksmedisiner, men hadde dårlig etterlevelse, hadde de mer enn sju ganger høyere risiko.

Tidligere har det vært funnet at pasienter med høyt blodtrykk som ikke tok blodtrykksmedisinene slik de skulle hadde over 3-doblet risiko for å dø av hjerneslag flere år senere (3). Utilstrekkelig medisinetterlevelse hos pasienter med høyt blodtrykk har også vært knyttet til alvorlighetsgraden av hjerneslag (4). Det har også vært vist at pasienter med nylig diagnostisert høyt blodtrykk som i størst grad tok medisinene riktig hadde nesten 40 prosent lavere sjanse for å få en hjerte- og kar-hendelse enn de som ikke brukte medisiner som forskrevet (5).

I Danmark har man sett at flere slutter å ta kolesterolsenkende medisiner etter negative oppslag i media om bivirkninger, og at de som slutter for tidlig med å ta medisinen har høyere sannsynlighet for å få hjerteinfarkt eller dø av hjerte- og karsykdom (6).

Riktig bruk av medisiner

Brosjyren forklarer hvorfor riktig legemiddelbruk er så viktig, og gir praktiske råd til deg som pasient.

Sikker medisinbruk er nødvendig for god folkehelse. Derfor er det viktig med økt oppmerksomhet om riktig bruk av medisiner, sier Are Helseth, medisinsk sjef i LHL.