Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Voksent par på tur i parken
Foto: Shutterstock

Stress kan gjøre at kvinner bruker lengre tid på å bli friske etter hjerteinfarkt

Unge og middelaldrende kvinner som har hatt hjerteinfarkt opplever mer emosjonelt stress enn menn, og dette er en delvis forklaring på hvorfor de sliter mer med å komme seg, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen ble utført blant over 3 000 hjerteinfarktpasienter mellom 18-55 år fra Australia, Spania og USA. Mens de fortsatt var innlagt på sykehus etter hjerteinfarktet ble deres selvopplevde stress, bekymringer og vanskelige livssituasjoner kartlagt.

Eksempler på spørsmål som ble stilt for å vurdere opplevd stress var: "I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du blitt opprørt på grunn av uventede hendelser?" 

Og: “Hvor ofte har du følt at du ikke var i stand til å kontrollere viktige ting i livet ditt?"

Da deltakerne ble fulgt opp viste det seg at kvinnene generelt hadde mindre forbedringer en måned etter infarktet enn menn, med blant annet mer brystsmerter, dårligere livskvalitet og en generelt dårligere helsetilstand. Samtidig hadde kvinnene oppgitt å ha mer mentalt stress. Mer mentalt stress var i sin tur knyttet til mindre forbedring av helsa.

Undersøkelsen viste også at menn og kvinner bekymret seg over ulike ting. Kvinnene rapporterte blant annet i større grad familiekonflikter og død eller sykdom i nær familie enn menn. Mennene var derimot i større grad bekymret for tap av inntekter eller avlinger.

Resultatene er rapportert i tidsskriftet Circulation som utgis av American Heart Association.

Disse funnene tyder på at leger og helsepersonell må være vaktsomme for psykososiale faktorer som mentalt stress blant yngre pasienter, ettersom de med mer stress opplever en dårligere forbedring etter et hjerteinfarkt.

Tidligere har forskning vist at psykologiske stressfaktorer som høyt press på jobben og økonomiske problemer er knyttet til høyere risiko for hjertesykdom og hjerteinfarkt.

En annen ny studie har vist at en kombinasjon av mye stress og alvorlig depresjon blant over 4 000 hjertesyke økte risikoen for å dø eller få hjerteinfarkt med 48 prosent i løpet av omtrent to og et halvt år. Flere av pasientene med både høyt stress og depresjon var fysisk inaktive, røykte og hadde dårligere medisinetterlevelse. Det var nesten dobbelt så mange kvinner i denne pasientgruppen sammenliknet med de som hadde lite stress og lite depresjon.

Kilder:

  1. Xiao Xu m. fl. Sex Differences in Perceived Stress and Early Recovery in Young and Middle-Aged Patients with Acute Myocardial Infarction. Circulation, 2015. 
  2. Carmela Alcántara m. fl. Perfect storm: Concurrent Stress and Depressive Symptoms Increase Risk of Myocardial Infarction or Death. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes