Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Er optimisme bra for hjertet?

På noen områder har optimister litt mer hjertevennlige levevaner enn andre.

Beskytter optimisme mot hjerte- og karsykdom? Muligens! Optimister har i alle fall generelt sett bedre hjertehelse og lever lenger. 

Årsaken er kanskje at optimistiske personer har sunnere levevaner. Optimisme kan rett og slett tenkes å stimulere til et sunnere liv, skal vi tro ny forskning 1. Personer som har et positivt syn på fremtiden er litt mer tilbøyelige til å drive med trening, ha et sunnere kosthold og til å unngå røyking. 

Optimisme kan også være gunstig fordi det motvirker psykisk stress, som har kjente negative effekter på hjertehelsen.

I én studie av friske, eldre mennesker fra Nederland som ble undersøkt i en 15-årsperiode, var optimisme knyttet til en halvering av risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom 2. Andre studier har vist at depresjon og fortvilelse er forbundet med økt risiko for hjertesykdom.

Svak sammenheng

Selv om det finnes en sammenheng mellom optimisme og sunne levevaner, ser den ut til å være ganske svak, i det store og hele. Det er ikke overraskende, ettersom helserelatert atferd påvirkes av mange faktorer samtidig.

Kanskje er det ikke nødvendigvis optimisme i seg selv som fører til en sunn livsstil. Optimistene kan tenkes å rett og slett bare ha bedre evner og mer kapasitet til å ta sunnere valg, eller til å gardere seg mot negative følelser.

Det er likevel viktig å skille mellom optimisme og falske forhåpninger. Å undervurdere sin egen risiko er nok ingen god strategi!

Kilde

  1. Is Optimism Associated With Healthier Cardiovascular-Related Behavior? Circulation Research, 2018.
  2. Dispositional Optimism and the Risk of Cardiovascular Death. Archives of Internal Medicine, 2016.