Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Eldre par sitter på benk i høstsolen
Foto: Shutterstock

Vaksiner til voksne

For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg.

Noen vaksiner er anbefalt for voksne, enten for å friske opp vaksiner man fikk som barn, eller fordi risikoen for å få alvorlig forløp av noen sykdommer øker med alderen.

Rundt 1,6 millioner mennesker i Norge har en større risiko for komplikasjoner av influensa. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg, og spesielt barn og voksne med enkelte kroniske sykdommer bør ta influensavaksine hvert år.

Husk å vaksinere deg

I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør derfor vaksinere deg i god tid for å være best mulig beskyttet, spesielt om du er en del av utvalgte utsatte grupper.

Er du 65 år eller eldre?
Da bør du vurdere å vaksinere deg mot pneumokokk, influensa og korona!

Hvor kan jeg ta vaksinen?

Det er mulig å få satt vaksine på vaksinasjonskontor, på apotek eller hos fastlegen, og tilbudet vil avhenge av hvor du bor. Kommuner tilbyr ofte informasjon på deres hjemmesider om det lokale vaksinasjonstilbudet for sesongen. Enkelte i risikogrupper kan få pneumokokkvaksine på blå resept. Du må selv ta kontakt for å bestille time.

Influensavaksine:

Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Disse gruppene bør ta influensavaksine årlig. Influensavaksine er anbefalt til:

 • Alle personer fra fylte 65 år.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma).
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk).
  • diabetes type 1 og 2.
  • leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
  • svært alvorlig fedme med kroppsmasseindeks KMI over 40.
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Influensavaksine til risikogrupper (fhi.no)

Pneumokokkvaksine:

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta vaksinen hvert 6. år. Fastlegen din kan vurdere om du tilhører målgruppen for vaksinasjon. Pneumokokkvaksine er anbefalt til:

 • Alle personer fra fylte 65 år.
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt.
 • Personer som bruker medisiner som svekker immunforsvaret.
 • Personer med sykdommer eller andre tilstander som gir økt risiko.
 • Personer med økt risiko for smitte gjennom jobb.

Pneumokokkvaksine til risikogrupper (fhi.no)

Koronavaksine

I høst tilbys en oppdatert koronavaksine som dekker varianter av koronaviruset omicron som sirkulerer nå. Det er mulig å ta oppfriskningsdose med koronavaksine samtidig med en vanlig influensavaksine. Koronavaksinen er anbefalt til personer i grupper med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom:

 • Alle personer fra fylte 65 år, og beboere i sykehjem.
 • Personer i alderen 5–64 år med én eller flere definerte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19.
 • Personer i alderen 18-64 år med følgende sykdommer eller tilstander:
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag
 • Ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Barn i alderen 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester.

Vaksineanbefaling for koronavaksine høsten 2023 (fhi.no)

Ønsker du mer informasjon?

 • Sjekk din kommunes nettsider eller ta kontakt for informasjon om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer. Vaksiner kan settes på vaksinasjonskontor, på apotek eller hos fastlegen avhengig av hvor du bor.
 • Se også Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om vaksiner til voksne: https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/ 
 • Finn oversikt over dine vaksiner på Helsenorges vaksinetjeneste: https://tjenester.helsenorge.no/vaksiner

6 ofte stilte spørsmål om influensa

 1. Hvordan smitter influensa?
  Influensa smitter ved at man puster inn dråper med influensavirus fra personer som er smittet og som hoster og nyser. Smitte kan også forekommer gjennom direkte kontakt. Det tar vanligvis to dager fra smitte til symptomer og man er selv smittebærer fra dagen før symptomene oppstår og i tre–fem dager etterpå.

 2. Hvilke symptomer er typisk for influensa?
  De vanligste symptomene kommer brått med feber, muskelsmerter, hodepine, slapphet, rennende nese, sår hals og tørrhoste. Varigheten er oftest fra 7–10 dager.

 3. Hvorfor influensavaksine?
  For enkelte kan sesonginfluensa gi alvorlige bivirkninger og er du eller ditt barn i risikogruppen anbefales det å ta influensavaksinene årlig. Den vanligste komplikasjonen er lungebetennelse og forverring av den kroniske grunnsykdommen.

 4. Hvorfor må influensavaksinen tas årlig?
  Influensaviruset endrer seg fra år til år og vaksinen tilpasses endringene. Dessuten vil effekten av vaksinen avta over tid.

 5. Hva beskytter influensavaksinen mot?
  Vaksine mot sesonginfluensa gir beskyttelse mot flere typer influensavirus men den beskytter ikke mot andre typer virus og bakterier som kan gi lignende symptomer.

 6. Hvilke bivirkninger kan influensavaksinen gi?
  Typiske bivirkninger er ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet. I tillegg kan man oppleve å få feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Det forekommer sjeldent allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger.

Les mer om sesonginfluensa (fhi.no / Folkehelseinstituttet)