Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Kurs i likepersonarbeid

LHL arrangerer kurs for medlemmer som ønsker å være likeperson. Alle våre likepersoner får opplæring i hva det innebærer å inneha vervet, og likeperson som leder trimgrupper får i tillegg instruktøropplæring av LHL.

Det bærende prinsippet i likepersonsarbeid bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Likepersonsarbeid kan foregå mellom personer med mest mulig likhet i diagnose, eller som befinner seg i noenlunde samme livssituasjon. Likepersonsarbeidet vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige.

Innhold i opplæring av likepersoner

  • Grunnkurs, 6 timer
  • Påbygg: kurs for likepersoner på sykehus, 2 timer
  • Påbygg: kurs for likepersoner på telefon, 2 timer
  • Påbygg: kurs for likepersoner i samtalegrupper, 2 timer

Først og fremst skal en likeperson være medmenneske. Likepersonen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer, være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Likepersonsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon. Målet med samhandlingen er å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom.

Målet med likepersonsarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte.

Likepersonsarbeidet gir økt kunnskap om sykdommen og mestring av denne. Arbeidet kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. For at en aktivitet kan kalles likepersonsarbeid må den foregå i regi av organisasjonen og ledes av en eller flere likepersoner.

LHLs likepersonstilbud:

  • Likepersonsarbeid på sykehus
  • Trimgrupper ledet av likepersoner
  • Telefon- og besøkstjenester
  • Lokale likepersonskontakter
  • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)

Passer for

En likeperson er en som selv har erfart hva det vil si å være hjertesyk, lungesyk, slagrammet, ha afasi eller er pårørende. En som har bearbeidet sine egne erfaringer med sykdom, slik at de er i stand til å være til stede for andre i samme situasjon. En likeperson er et medmenneske som har tid til å lytte.

Alle som har lagt den første tiden med sykdom bak seg og som kan tenke seg å være likeperson for andre i samme situasjon, oppfordres til å ta kontakt med lokallaget eller fylkesstyret i sitt distrikt. For å være likeperson må du være medlem av LHL.

Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.