Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "IT-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Veiledning: Slik får du tilgang til epost. Og - logg inn på e-post.

Kurs

Tillitsvalgte og frivillige i LHL skal ha gjennomført enkelte obligatoriske kurs før og under oppstart av sitt verv i LHL. Opplæringen består av grunnleggende og videregående kurs.

Opplæring har alltid stått sentralt i LHL. Kompetanse- og kunnskapsutvikling i organisasjonen er av avgjørende betydning for å bygge opp og videreutvikle et lag av dyktige tillitsvalgte og frivillige.

Kursene er viktig og nyttig kompetanseheving av tillitsvalgte og frivillige.

Våre kurs

Kurs i likepersonarbeid

LHL arrangerer kurs for medlemmer som ønsker å være likeperson. Alle våre likepersoner får opplæring i hva det innebærer å inneha vervet, og likeperson som leder trimgrupper får i tillegg instruktøropplæring av LHL.

Triminstruktør

Etter kurset skal deltagerne kunne starte opp, ha ansvar for og lede trimgrupper i regi av LHL i lokallaget.

Valgkomite

Det sies at en av de viktigste oppgavene i en organisasjon er det å sitte i en valgkomite.

IKT-opplæring i regi av LHL

LHL fikk midler fra Helsedirektoratet for å heve den digitale kompetansen blant eldre. Her vil du finne informasjon om selve kurset, målgruppen, hvordan man kan søke på midlene.