Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Nyttig informasjon om trimkurs: timeberegning og tilrettelegging

Fysisk aktivitet i LHL – studieplannummer 1100

Trimgrupper, trimkurs, trening, hjertetrimmen … hva lokallagene velger å kalle disse kursene er ikke så viktig, men denne informasjonen gjelder alle former for fysisk aktivitet. Alle skal bruke en og samme studieplan: 1100 Trim med LHL. Egen studieplan for stavgang, bassengtrening og så videre skal altså ikke benyttes.

Beregning av tid

Selv om en trimøkt varer i 1 time, har Studieforbundet Funkis godkjent følgende regel:

 • 15 min til å skifte til treningsklær
 • 60 min til trening (stort sett – noen trener lenger avhengig av treningsform)
 • 15 min til å skifte
 • 30 min til samtale og erfaringsutveksling, drikke vann, spise frukt

Noen få grupper bruker opptil en time, men da bør det være en mer "styrt" samtale i tråd med treningsinnholdet.

Dette vil si at de fleste skal sette opp 2 klokketimer per frammøte i FunkisKurs. Det finnes unntak, men dette er hovedregelen. Fører dere for eksempel 4 timer hver treningsdag/kveld bør dere informere Funkis om hvordan treningen er organisert. Kommer dere opp i 1 ½ time, skal dere allikevel føre 2 klokketimer, siden vi aldri regner halve timer i FunkisKurs.

NB: Det er viktig å presisere at for- og etterarbeidet til triminstruktøren eller den/de som hjelper til med ulike praktiske oppgaver IKKE kan regnes som kurstid. Vi regner kun tiden deltakerne på kurset bruker.

Tilrettelegging

Mange av trimkursene må tilrettelegges for at deltakerne skal kunne delta.

Slik tilrettelegging kan for eksempel være:

 • Bruk av varmtvannsbasseng i stedet for vanlig basseng
 • Honorar til instruktør som har gjennomført LHLs triminstruktøropplæring
 • Innkjøp og opplæring av hjertestarter
 • Enkelte deltakere er avhengig av å bli hentet/kjørt eller bruke drosje i stedet for offentlig transport for å komme seg til/fra treningsstedet
 • Det kan være nødvendig med innkjøp eller leie av spesielt materiell eller hjelpemidler for at enkelte deltakere skal kunne delta
 • Det kan være nødvendig med en kursassistent på kurset
 • Enkelte deltakere kan ha behov for å ha med en ledsager
 • Frivillig innsats ifm tilrettelegging eller gjennomføring krever dette

Mange av disse tilretteleggingene (TRT) vil kunne medføre ekstra kostnader.
Tilretteleggingstilskudd (TRT) søkes ved at dere krysser av for at dere vil søke TRT i Rapportdelen i FunkisKurs. Når dere har gjort dette vil dere få opp de søkbare kategoriene automatisk, slik som det tidligere var på TRT-skjema. Den som søker, krysser av for hvilken kategori TRT som søkes, hvor mange det er av hvert kjønn og summen de søker.

Hvis summen er under kr 3 000 godkjennes eller avslås søknaden av Funkis. Om søknadssummen er over kr 3000, vil det automatisk gå en epost til LHLs administrasjon, med en oppgave om å godkjenne eller avslå søknaden.

Trimkursene utgjør nesten 80 prosent av LHLs totale timetall og disse aktivitetene er meget viktige for LHLs medlemmer og andre som er med og trener sammen med oss. Stor takk til dere som er instruktører og ledere av fysisk aktivitet i lokallagene – dere betyr mye for den enkelte deltaker, for LHLs lokale satsing på folkehelse, og ikke minst med å skape et godt og hyggelig miljø i lagene!

Lykke til med arbeidet!

Tine Iselin Løvhøiden

Tine Iselin Løvhøiden

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
46 66 45 00

Kan bistå med studiearbeid og spørsmål angående Hjertekampen.

 

Frøydis Myrhaug Danielsen

Frøydis Myrhaug Danielsen

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
98 84 65 52

Kan bistå med studiearbeid og opplæring av studieledere.