Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "IT-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Veiledning: Slik får du tilgang til epost. Og - logg inn på e-post.

Årsmøter i lokallagene – slik bruker du Min side

Maler, datoer, frister og tips til årsmøter

I henhold til LHLs vedtekter skal lokallagene gjennomføre årsmøter innen utgangen av februar. I den forbindelse minner vi om følgende:

Maler for årsmøtet

Du finner følgende maler til årsmøtet her: https://www.lhl.no/tillitsvalgt/organisasjonshandbok/maler

  • Mal innkalling til årsmøte
  • Mal sakspapirer til årsmøte
  • Mal handlingsplan
  • Mal protokoll årsmøte
  • Mal årsberetning

Min side

https://www.lhl.no/min-side

LHL har fått ny Min side med ny og forbedret funksjonalitet, for alle medlemmer og lag. Vi anbefaler følgende bruk av Min side i forbindelse med årsmøtet.

Tips til bruk av Min side

Lagleder, studieleder, likepersonansvarlig og IT-kontakt i laget har tilgang til funksjonen “Mitt lag” når en logger inn på “Min side”:

1: Før årsmøtet: utsending av innkalling og saksdokumenter:

Når du er inne på Min Side, “Mitt lag”, kan du sende ut dokumenter til alle medlemmer i laget ved å bruke meldingstjenesten som har følgende symbol imagergip7.png. En finner symbolet ved å gå til "Medlemmer" og se på venstre side over medlemsoversikten. Opprett melding og legg ved aktuelle dokumenter. Alle lagets medlemmer vil da kunne lese meldingen og vedleggene ved å logge inn på "Min side" ved hjelp av Vipps, eller SMS.

En kan så informere lagets medlemmer om dette ved å sende ut en SMS:

Forslag til tekst SMS:

Velkommen til årsmøte (tid og sted). Årsmøtedokumentene kan du lese ved å gå inn på Min side: https://www.lhl.no/min-side. Logg inn med Vipps eller SMS.

2: Etter årsmøtet:

Send signert protokoll til medlemmene ved hjelp av meldingstjenesten.

Oppdater styreverv ved å registrere sluttdato på de som går ut av styret og tildel verv til nye styremedlemmer (med startdato). Både sluttdato og startdato skal være dato for årsmøtet.

Last opp følgende dokumenter til LHL ved å velge “Mitt lag” og deretter “Last opp årsrapport”:

  • Signert protokoll fra årsmøtet
  • Årsmøtegodkjent regnskap
  • Årsmøtegodkjent og signert årsberetning

Frist for å laste opp dokumentene er 1. april for å komme med i søknaden om mva-kompensasjon.

Hvordan laste opp årsrapporter?

Slik laster du opp årsrapport på Min side -> Mitt lag