Hopp direkte til innhold

Organisasjonshåndbok for tillitsvalgte

Her finner du de fire kapitlene i håndboken for tillitsvalgte i LHL og tilhørende maler og skjemaer.

Organisasjonshåndboken

Organisasjonshåndboken er stadig under utvikling. Vi anbefaler derfor ikke å skrive ut dokumentet men bruke visning på nettet. 

Maler og skjemaer

Årsmøte (maler)

Maler for årsmøtedokumenter som skal lagres på Min side:

Husk å lagre årsmøtedokumentene på Min side (se over) straks årsmøtet er gjennomført.

Dette er et krav for at vi skal kunne søke om momskompensasjon for lagene og søke om organisasjonsstøtte hos Bufdir.

Dokumentarkiv på Min side

Utvalgs -og styrearbeid (maler)

Kampanje og aksjonsarbeid (maler)

Studiearbeid

Maler

Nyttig info:

Godtgjørelse (maler)