Hopp direkte til innhold

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen! Søk afasi-midler.

E-post: Slik får du tilgang til e-post, endrer passord og glemt passord

Viktig melding

Organisasjonshåndbok for tillitsvalgte

For tillitsvalgte i LHL

Organisasjonshåndboken

Håndboken for tillitsvalgte i LHL, organisasjonshåndboken, gir deg som tillitsvalgt en god gjennomgang av LHL: om hvem og hva vi er, hvordan vi jobber, og mye mer. God lesning!

Brosjyre

Del 1: Om LHL

Om vår historie, formål, visjon, verdigrunnlag, metoder, utvidede interessefelt for politisk og sosialt arbeid, interessegrupper og nettverk og andre stiftelser.

Brosjyre

Del 2: Organisasjon

Om roller, styringsdokumenter, lokallaget, fylkesstyret, verv, årsmøte, ooppgaver etter årsmøte og valg, valgkomité og hedersmerker i LHL.

Brosjyre

Del 3: Aktivitet

Det er våre aktiviteter, over hele landet, som gjør oss til det vi er! Våre tillitsvalgte og frivillige legger ned en stor innsats innen likepersonsarbeid, brukermedvirkning, fysisk aktivitet, interessepolitisk arbeid, kampanje– og aksjonsarbeid, studiearbeid og mye, mye mer.

Brosjyre

Del 4: Økonomi

Økonomi, budsjett og regnskap er nødvendige verktøy for å styre lokallaget på best mulig måte.

Maler og skjemaer

Maler til årsmøter
Type Lokallag Fylkesstyrer
Innkalling Innkalling til årsmøte i lokallaget Innkalling til årsmøte i fylkesstyret
Sakspapirer Sakspapirer til lokallagets årsmøte Sakspapirer til fylkesstyrets årsmøte
Program Program for årsmøte (en kveld) for lokallaget Program for årsmøte (en kveld) for fylkesstyret
Handlingsplan Handlingsplan for lokallaget Handlingsplan for fylkesstyret
Melding om valg Melding om valg i lokallag
Skal signeres av leder og lagres på "Min side"
Melding om valg i fylkesstyret legges direkte inn på fylkesstyrets side via "Min side"
Protokoll Protokoll fra årsmøtet til lokallaget
Skal signeres og lagres på "Min side"
Protokoll fra årsmøtet til fylkesstyret
Skal signeres og lagres på "Min side"
Årsberetning Årsberetning for lokallag
Skal signeres av styret og lagres på "Min side"
Årsberetning for fylkesstyret
Skal signeres av styret og lagres på "Min side"
Årsregnskap Årsmøtegodkjent årsregnskap
Skal signeres av styret og lagres på "Min side"
 

Husk å lagre årsmøtedokumentene på Min side (se over) straks årsmøtet er gjennomført:

  • Melding om valg
  • Protokoll
  • Årsberetning
  • Årsregnskap

For å kunne søke momskompensasjon for lokallagene og organisasjonsstøtte hos BufDir er vi helt avhengige av disse papirene. For Fylkesstyrene er det praktisk å ha papirer lagret "i sky" og kunne få tilgang på disse også etter at styrene har skiftet ut styremedlemmer. 

Maler til organisasjonsarbeid
       
Studiearbeid Kursprogram Kursbevis Evalueringsskjema for kurs
Nyttig info Økonomisk støtte til opplæring og aktivitet Timeberegning og tilrettelegging på trimkurs Økonomi i studiearbeidet
Godtgjørelse Møtehonorar sentralt tillitsvalgte Permisjon med lønn for utøvelse av tillitsverv Reiseregningsskjema for tillitsvalgte 2023
  Skjema for tapt arbeidsfortjeneste Veileder honorarer og reiseregninger  
Kampanje og aksjonsarbeid Slik arrangerer du en stand    

 

Organisering og ledelse

LHL er en medlemsorganisasjon med demokratisk styringsstruktur. Det betyr, blant annet, at det er medlemmene som eier LHL. Overskudd i virksomheten kommer medlemmene og pasientene til gode i form av fortsatt drift og videreutvikling av nye tilbud.

Vårt ideelle formål er nedfelt i vedtektene. De er besluttet av landsmøtet som er LHLs høyeste beslutningsorgan. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden. Mer om:

LHL består av 250 lokallag, 10 interessegrupper og 11 nettverk spredt over hele landet. Hver dag arrangeres aktiviteter som oppfyller LHLs formål, som treningsgrupper, kurs, samlinger, likepersonsaktiviteter, medlemsmøter og mye mer. Politisk påvirkningsarbeid er også en viktig aktivitet som tjener vårt formål som ideell organisasjon.

Les mer om vår lokalpolitiske plattform.

Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.