Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Viktig melding

Organisasjonshåndbok for tillitsvalgte

For tillitsvalgte i LHL

Organisasjonshåndboken

Håndboken for tillitsvalgte i LHL, organisasjonshåndboken, gir deg som tillitsvalgt en god gjennomgang av LHL: om hvem og hva vi er, hvordan vi jobber, og mye mer. God lesning!

Del 1: Om LHL

Om vår historie, formål, visjon, verdigrunnlag, metoder, utvidede interessefelt for politisk og sosialt arbeid, interessegrupper og nettverk og andre stiftelser.

Del 2: Organisasjon

Om roller, styringsdokumenter, lokallaget, fylkesstyret, verv, årsmøte, ooppgaver etter årsmøte og valg, valgkomité og hedersmerker i LHL.

Del 3: Aktivitet

Det er våre aktiviteter, over hele landet, som gjør oss til det vi er! Våre tillitsvalgte og frivillige legger ned en stor innsats innen likepersonsarbeid, brukermedvirkning, fysisk aktivitet, interessepolitisk arbeid, kampanje– og aksjonsarbeid, studiearbeid og mye, mye mer.

Del 4: Økonomi

Økonomi, budsjett og regnskap er nødvendige verktøy for å styre lokallaget på best mulig måte.

Maler og skjemaer

Maler til årsmøter
Type Lokallag Fylkesstyrer
Innkalling Innkalling til årsmøte i lokallaget Innkalling til årsmøte i fylkesstyret
Sakspapirer Sakspapirer til lokallagets årsmøte Sakspapirer til fylkesstyrets årsmøte
Program Program for årsmøte (en kveld) for lokallaget Program for årsmøte (en kveld) for fylkesstyret
Handlingsplan Handlingsplan for lokallaget Handlingsplan for fylkesstyret
Melding om valg Melding om valg i lokallag
Skal signeres av leder og lagres på "Min side"
Melding om valg i fylkesstyret legges direkte inn på fylkesstyrets side via "Min side"
Protokoll Protokoll fra årsmøtet til lokallaget
Skal signeres og lagres på "Min side"
Protokoll fra årsmøtet til fylkesstyret
Skal signeres og lagres på "Min side"
Årsberetning Årsberetning for lokallag
Skal signeres av styret og lagres på "Min side"
Årsberetning for fylkesstyret
Skal signeres av styret og lagres på "Min side"
Årsregnskap Årsmøtegodkjent årsregnskap
Skal signeres av styret og lagres på "Min side"
 

Husk å lagre årsmøtedokumentene på Min side (se over) straks årsmøtet er gjennomført:

  • Melding om valg
  • Protokoll
  • Årsberetning
  • Årsregnskap

For å kunne søke momskompensasjon for lokallagene og organisasjonsstøtte hos BufDir er vi helt avhengige av disse papirene. For Fylkesstyrene er det praktisk å ha papirer lagret "i sky" og kunne få tilgang på disse også etter at styrene har skiftet ut styremedlemmer. 

Dokumentarkiv på Min side

Maler til organisasjonsarbeid
       
Studiearbeid Kursprogram Kursbevis Evalueringsskjema for kurs
Nyttig info Økonomisk støtte til opplæring og aktivitet Timeberegning og tilrettelegging på trimkurs Økonomi i studiearbeidet
Godtgjørelse Møtehonorar sentralt tillitsvalgte Permisjon med lønn for utøvelse av tillitsverv Reiseregningsskjema for tillitsvalgte 2022
  Skjema for tapt arbeidsfortjeneste Veileder honorarer og reiseregninger  
Kampanje og aksjonsarbeid Slik arrangerer du en stand Veiledning til oppretting av Facebookside (OPPDATERES)