Hopp direkte til innhold

LHL Covid-19

LHL sin interessegruppe for oss som er behandlet for eller har symptomer på Covid-19, og våre pårørende.

Interessegruppen ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og innhente og spre informasjon.

Arbeidsområder:

  • Samle og spre kunnskap om Covid-19 gjennom temamøter, brosjyrer, media og internett.
  • Fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av Covid-19.
  • Bidra til brukermedvirkning i relevante fora og prosjekter.
  • Påvirke helsetjenesten og politiske myndigheter til å gi nødvendig behandling og rehabilitering samt bidra til forskning på området.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader som kan oppstå som følge av Covid-19. Dette er en ny sykdomsgruppe i Norge og i verden.

Det er viktig at deres interesser, innen behandling, rehabilitering, forhold knyttet til jobb, familie, helserettigheter og så videre ivaretas og følges opp, spesielt etter hvert som vi lærer og forstår mer av konsekvensene og senvirkningene.

LHL vil også følge opp denne gruppens behov overfor helsevesen og politiske myndigheter.

Bli medlem
Alle som har vært rammet av Covid-19, uansett alvorlighetsgrad, eller pårørende, er hjertelig velkommen til å melde seg inn. Bli medlem i LHL og interessegruppen LHL Covid-19.

Kontakt oss

E-post

E-post:

Facebook

Følg oss på Facebook

Gruppe

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av Trine Skorpen, Kjell-Olav Bjerknes, Victoria Coulianos og Tom Rosenvinge.

Telefon

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

  • Tastevalg 1: Hjertesykdom
  • Tastevalg 2: Lungesykdom
  • Tastevalg 3: Hjerneslag
  • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5: Covid-19 (Åpen hverdager kl. 18–21 )

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersontilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likepersoner i LHL Covid-19

Tom Rosenvinge

Tom Rosenvinge

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Tom er fra Ullensaker, jobber i Norges Golfforbund, og ble smittet i Ischgl i mars 2020. Etter ni døgn i respirator på Ahus, var han den første pasienten som fikk plass på rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoens tidlig i april samme år.

Trine Skorpen

Trine Skorpen

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Trine bor i Bærum, jobber til daglig som helsesykepleier, og ble syk i mars etter å ha blitt smittet av viruset. Hun ble ikke lagt inn på sykehus, men ble henvist til rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen i juni 2020.

Kjell-Olav Bjerknes

Kjell-Olav Bjerknes

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Kjell-Olav er fra Enebakk, jobber til daglig i Elvia, og var en av de aller første som ble skrevet ut fra Ahus i mars etter ni døgn i respirator. Kjell-Olav, som ble smittet på skiferie i St. Anton, var på rehabiliteringsopphold ved LHL-sykehuset Gardermoen i juni 2020.

Likepersoner

Personer som blir rammet av Covid-19 kan få behov for å snakke med andre som har vært eller er i samme situasjon. Kan du tenke deg å stille opp som frivillig likeperson? Kursing vil bli gitt i nærmeste fremtid. 

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.