Hopp direkte til innhold

LHL Covid-19

Interessegruppe for mennesker som er behandlet for eller har symptomer på Covid-19.

Interessegruppen ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og innhente og spre informasjon.

Arbeidsområder:

  1. Samle og spre kunnskap om Covid-19 gjennom temamøter, brosjyrer, media og internett.
  2. Fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av Covid-19.
  3. Bidra til brukermedvirkning i relevante fora og prosjekter.
  4. Påvirke helsetjenesten og politiske myndigheter til å gi nødvendig behandling og rehabilitering samt bidra til forskning på området.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader som kan oppstå som følge av Covid-19. Dette er en ny sykdomsgruppe i Norge og i verden.
Det er viktig at deres interesser, innen behandling, rehabilitering, forhold knyttet til jobb, familie, helserettigheter og så videre ivaretas og følges opp, spesielt etter hvert som vi lærer og forstår mer av konsekvensene og senvirkningene.

Likepersoner

Personer som blir rammet av covid-19 kan få behov for å snakke med andre som har vært eller er i samme situasjon. Kan du tenke deg å stille opp som frivillig likeperson? Kursing vil bli gitt i nærmeste fremtid. 

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.

LHL vil også følge opp denne gruppens behov overfor helsevesen og politiske myndigheter. Alle som har vært rammet av Covid-19, uansett alvorlighetsgrad, eller pårørende, er hjertelig velkommen til å melde seg inn i LHL og i interessegruppen for Covid-19.

Kontakt oss

E-post:

Følg oss på Facebook

Arbeidsutvalg

Tom Rosenvinge

930 28 866

Kjell-Olav Bjerknes

Trine Skorpen

Bli medlem i LHL

Har du en diagnose, er pårørende eller ønsker å støtte / delta i en interessegruppe? Da kan du bli medlem i LHL. Du kan velge interessefelt i skjema for innmelding.

Les om medlemskap

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonstilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likepersoner i LHL Covid-19

Tom Rosenvinge

Likeperson for Covid-19 rammede

Tlf: 22 79 90 90 (930 28 866)

Tom er fra Ullensaker, jobber i Norges Golfforbund, og ble smittet i Ischgl i mars-20. Etter ni døgn i respirator på Ahus, var han den første pasienten som fikk plass på LHL-sykehuset på Gardermoens rehabiliteringstilbud tidlig i april samme år.

Trine Skorpen

Likeperson for Covid-19 rammede

Tlf: 22 79 90 90 (974 01 079)

Trine bor i Bærum, jobber til daglig som helsesykepleier, og ble syk i mars etter å ha blitt smittet av viruset.  Hun ble ikke lagt inn på sykehus, men ble henvist til rehabilitering på LHL-sykehuset på Gardermoen i juni 2020.

Kjell-Olav Bjerknes

Likeperson for Covid-19 rammede

Tlf: 22 79 90 90 (951 79 793)

Kjell-Olav er fra Enebakk, jobber til daglig i Elvia, og var en av de aller første som ble skrevet ut fra Ahus i mars etter ni døgn i respirator. Kjell-Olav, som ble smittet på skiferie i St.Anton, var på rehabiliteringsopphold ved LHL-sykehuset på Gardermoen i juni 2020.

 

Likepersonslinjen

En likeperson er en som har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende. Mer om likepersoner i LHL.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen: hverdager kl. 12–18

  • Tastevalg 1 for hjertesykdom
  • Tastevalg 2 for lungesykdom
  • Tastevalg 3 for hjerneslag
  • Tastevalg 4 for hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5 for Covid-19
Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver/ Likepersonsansvarlig

Tlf: 917 05 556

Kan bistå med spørsmål om likepersonstilbud og opplæring av likeperson.