Hopp direkte til innhold

LHL Covid-19

Interessegruppe for mennesker som har gjennomgått Covid-19.

LHL oppretter denne interessegruppen etter å ha mottatt tilbakemeldinger fra personer som har gjennomgått Covid-19 og som opplever at de ikke har fått den støtte og oppfølging som de har behov for. Dette gjelder både innlagte på intensivavdeling med respiratorbehandling, annen behandling på sykehus, eller ikke vært innlagt. Tiden i hjemmeisolasjon etter å ha testet positivt på Covid-19 kan også oppleves som usikker og krevende. Flere har etterlyst fora der de kan ha fellesskap og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader som kan oppstå som følge av Covid-19. Dette er en ny sykdomsgruppe i Norge og i verden. Det er viktig at deres interesser, i forhold til behandling, rehabilitering, forhold knyttet til jobb, familie, helserettigheter og så videre ivaretas og følges opp, spesielt etter hvert som vi lærer og forstår mer av konsekvensene og senvirkningene.

LHL vil nå nedsette en egen arbeidsgruppe med tidligere Covid-19 pasienter. LHL vil også følge opp denne gruppens behov overfor helsevesen og politiske myndigheter. Alle som har vært rammet av Covid-19, uansett alvorlighetsgrad, eller pårørende, er hjertelig velkommen til å melde seg inn i LHL og i interessegruppen for Covid-19.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget for interessegruppen er ikke klar ennå. Vi jobber med å få dette på plass. 

 

Bli medlem i LHL

Har du en diagnose, er pårørende eller ønsker å støtte / delta i en interessegruppe? Da kan du bli medlem i LHL. Du kan velge interessefelt i skjema for innmelding.

Bli medlem i LHL

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonslinjen

En likeperson er en som har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende. Mer om likepersoner i LHL.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen: hverdager kl. 12–18

  • Tastevalg 1 for hjerte- eller lungesykdom
  • Tastevalg 2 for hjerneslag
  • Tastevalg 3 for hjerte- eller lungetransplantasjon