Hopp direkte til innhold
Foto: Rakkar AS / Helse Førde HF

Har du spørsmål om KOLS? Spesialistene forklarer

  • Fra: torsdag 09.12.2021, kl. 14.00
  • Til: torsdag 09.12.2021, kl. 14.30
  • Påmeldingsfrist: torsdag 09.12.2021, kl. 14.00

Målgruppen er alle som har spørsmål om KOLS.

Lungespesialister forklarer
Først redegjør overlege Bjarte Nore for hva kols er, og hvordan det oppstår. Deretter forklarer overlege Bernt Aarli hvordan sykdommen diagnostiseres og behandles.

De har sammen utviklet kolshjelpen.no for pasienter og kolskalkulator.no for leger – digitale beslutningsstøtteverktøy som de også vil komme innom.

Til slutt kan den som vil stille spørsmål. Velkommen!

Meld deg på her

Bjarte Nore

Bjarte Nore

Overlege. Spesialist lungemedisin

Bjarte Nore er overlege ved Bergen legevakt. Han er spesialist i indremedisin, lungemedisin og akutt- og mottaksmedisin.

Han er også daglig leder i KBB Medic, som designer og utvikler medisinske beslutningsstøtteverktøy.

Bernt Bøgvald Aarli

Bernt Bøgvald Aarli

Phd. Spesialist lungemedisin

Bernt Bøgvald Aarli er førsteamansuensis ved Universitetet i Bergen, og overlege og forsker ved Haukeland universitetssykehus.

Han er også medisinsk rådgiver i KBB Medic, som designer og utvikler medisinske beslutningsstøtteverktøy.