Hopp direkte til innhold

Webinar: Pust deg bedre

25. november

Webinar: Pust deg bedre

Tid 14:00 Sted

Spesialfysioterapeut, idéinnehaver og prosjektleder Elin Johnsen i Helse Førde HF presenterer tjenesten Pust deg bedre

Målet med tjenesten er at lungesyke som strever med slim og åndenød kan få tilpasset et behandlingsopplegg hos fysioterapeut, som de har lett tilgjengelig på sin telefon, der de trenger det, når de trenger det.

 

Elin Johnsen har sammen med kollegaer i Helse Førde HF, teknologiselskapet Haptiq, Helse Vest IKT og med brukermedvirkning fra LHL, vært sentrale i utvikling av applikasjonen Pust Deg Bedre. I tillegg har Høgskulen på Vestlandet, LHL og LHL-sykehuset Gardermoen samt fysioterapeuter med høy kompetanse på lungefysioterapi på ulike måter bidratt inn i både utvikling av applikasjonen og nettsiden med tilhørende opplæringsvideoer. Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM.

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM