Hopp direkte til innhold

Forskning og utvikling

Ny kunnskap fra forskning kan gi grunnlag for utredning, behandling og rehabilitering med god effekt. På den måten kan forsknings- og utviklingsprosjekter bidra til å gi personer med kroniske sykdommer et nytt liv med aktiv deltagelse i samfunnet.

LHL bidrar til forskning på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling. LHL genererer kunnskap gjennom forskning som gir oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag og slagrammede, kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL.

Slik søker du midler fra Stiftelsen DAM