Hopp direkte til innhold

Forskning og utvikling

LHL forsker på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling.

Forskning i LHL

Ny kunnskap fra forskning kan gi grunnlag for utredning, behandling og rehabilitering med god effekt. På den måten kan forsknings- og utviklingsprosjektene bidra til å gi personer med kroniske sykdommer et nytt liv med aktiv deltagelse i samfunnet.

LHL forsker på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling. LHL genererer kunnskap gjennom forskning som gir oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Forksningsprosjekter i LHL

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag og slagrammede, kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL.

Slik søker du midler fra Stiftelsen DAM

 

 

Ansatte i FoU i LHL

Anita Grongstad

Anita Grongstad

Spesialfysioterapeut, ph.d, FoU-leder 40%.
LHL-sykehuset Gardermoen
67 02 35 83

Anita Grongstad jobber som stipendiat og spesialfysioterapeut ved LHL-sykehuset Gardermoen og har en master i Bevegelses- og Idrettsvitenskap fra NTNU fra 2009.

Forskningsregisteret Cristin

Jostein Grimsmo

Jostein Grimsmo

Overlege, forsker, ph.d, FoU
LHL-sykehuset Gardermoen
67 02 34 74

PhD på fysisk funksjon, sykelighet og dødelighet og forekomst av atrieflimmer hos middelaldrende og eldre birkebeinere.

Forskningsregisteret Cristin

FOU-avdelingen i LHL er representanter:

  • Arbeidsgruppen for preventiv kardiologi i Norsk Kardiologisk selskap
  • Medlem i Atrial Fibrillation Research Network (afib.no)
  • Representant for LHL-sykehuset Gardermoen i videreutdanning kardiologisk sykepleie, OsloMet.
  • Arbeidsgruppen i RKR Lungerehabiliteringsnettverket
  • LHL sin representant i Helsehub Romerrike
  • Samarbeid med OsloMet

Spørreskjema og verktøy

Flere spørreskjemaer og andre verktøy til vitenskapelig og klinisk bruk er oversatt eller utviklet ved LHLs klinikker og behandlingssteder.

Utvalgte prosjekter