Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Rehabilitering ved Hjerneslag, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Foto: Christopher Olssøn

TIA transitorisk iskemisk anfall

TIA gir forbigående symptomer av samme karakter som ved hjerneslag, men går over etter kort tid, gjerne bare minutter. TIA kan i noen tilfeller være et forvarsel om hjerneslag, det er derfor viktig å kontakte legen raskt selv om symptomene er kortvarige. De senere år har risikoen for påfølgende hjerneslag blitt redusert.

Definisjon

TIA  - på folkemunne omtalt som drypp - står for transitorisk iskemisk anfall. De forbigående symptomene skal være helt borte innen 24 timer.

Årsak

Årsaken til TIA er tilstopping av en blodåre i hjernen som følge av en blodpropp, men som kroppen selv tar hånd om og løser opp i løpet av minutter eller timer.

Blodproppen kan oppstå både lokalt i hjernen eller komme vandrende med blodstrømmen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet.

Risikofaktorer:

Forhold som øker risikoen for hjerneslag øker også risikoen for TIA. Risikofaktorer er:

Molly Borman-Pullen

TIA

TIA (eller "drypp") er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Et TIA skyldes en blodpropp i hjernen (et hjerneinfarkt). Hjerneinfarkt kan skyldes både blodpropper som oppstår på stedet, eller blodpropper som fraktes til hjernen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet.

Symptomer

Symptomer på TIA er de samme som for hjerneslag. Symptomer inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. De vanligste symptomene er halvsidig nedsatt kraft i arm og/eller bein, talevansker i form av problemer med å snakke eller forstå enkle ord eller setninger, eller ansiktsskjevhet.

Vi minner om symptombeskrivelsen "PRATE - SMILE - LØFTE".

Andre symptomer kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser i form av tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye, nedsatt balanse eller koordinasjon eller plutselig oppstått eksplosjonsaktig hodepine.

Prate Smile Løfte

Er du i tvil, prøv å få den som er rammet til å gjennomføre disse handlingene:

  1. Snakke tydelig.
  2. Vise tennene.
  3. Løfte armene.

Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag eller TIA. Merk at symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

Et TIA gir en advarsel om at du kan ha en økt risiko for å få et større hjerneslag. Mange slagpasienter kan angi et TIA i forkant av hjerneslaget. TIA krever en snarlig vurdering og behandling på sykehus, også hvis symptomene blir borte. Det gjøres en vurdering av hastegrad, hvor de som har høy risiko for å utvikle hjerneslag skal innlegges som øyeblikkelig hjelp. For øvrig anbefales utredning innen 48 timer.

Ring 113!

TIA er et varsel om at neste hendelse kan være et større hjerneslag og skal derfor tas svært alvorlig. Ring 113.

Behandling

Ved TIA skal du raskt til vurdering på sykehus og gjennomgå mye av den samme utredningen som ved hjerneslag.

Det viktigste første tiltaket ved TIA er å gi en første dose med blodplatehemmer.

Deretter gjøres en utredning med tanke på å påvise årsaken til TIA.

  • CT og/eller MR-scanning kan avdekke forandringer på hjernen.
  • Hjerterymen overvåkes med tanke på å avdekke atrieflimmer (hjerteflimmer).
  • Halspulsårene sjekkes for å se etter innsnevringer (plakk).
  • I tillegg vurderes blodtrykk, blodsukker og kolesterol med tanke på risikofaktorer.

Behandlingen har som mål å forebygge senere hjerneslag. Kontroll av blodtrykk og kolesterol er viktig og mange må bruke medisiner for dette. De fleste fortsetter med platehemmer. Atrieflimmer krever blodfortynnende medisiner i form av antikoagulasjon. Alvorlige innsnevringer på halspulsårene kan opereres.

I tillegg bør en gå gjennom vaner og livsstil for å se om noe kan endres for å bevare god hjerte- og karhelse.

Forebygging

En sunn livsstil kan forebygge hjerneslag og TIA. Stump røyken, vektnedgang ved overvekt, sunt kosthold og regelmessig trening er tiltak som reduserer risikoen for nye hjerneslag. Kontroll av blodtrykk, kolesterol, diabetes og eventuell atrieflimmer er faktorer som bør følges opp. Fastlegen vil gi deg råd og veiledning.

Les mer om hva du kan gjøre selv for å redusere faren for hjerneslag