Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Rehabilitering ved Hjerneslag, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Foto: Christopher Olssøn

TIA transitorisk iskemisk attakk

TIA gir en advarsel om at du har en høy risiko for å få et større hjerneslag. Hver fjerde slagpasient kan angi et TIA i forkant av hjerneslaget.

Definisjon

TIA (drypp) står for transitorisk iskemisk attakk og forårsakes av nedsatt blodtilførsel, hvor symptomene går over innen 24 timer, oftest innen ca. 20 minutter. TIA kan ses på som et forvarsel for hjerneslag, og faren for å få hjerneslag er økt spesielt de første dagene etter et TIA.

Ved TIA skal du raskt til vurdering på sykehus og gjennomgå mye av den samme utredningen som ved hjerneslag.

Årsak

TIA oppstår på samme måte som et hjerneslag, som skyldes en blodpropp i hjernen (et hjerneinfarkt).

Hjerneinfarkt kan skyldes både blodpropper som oppstår på stedet, eller blodpropper som fraktes til hjernen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet.

Les om: Hjerneinfarkt

Risikofaktorer

Forhold som øker risikoen for hjerneslag øker også risikoen for drypp. Risikofaktorer for hjerneslag/TIA er:

Molly Borman-Pullen

TIA

TIA (eller "drypp") er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Et TIA skyldes en blodpropp i hjernen (et hjerneinfarkt). Hjerneinfarkt kan skyldes både blodpropper som oppstår på stedet, eller blodpropper som fraktes til hjernen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet.

Symptomer

Symptomer på TIA er de samme som for hjerneslag. Symptomer inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Andre symptomer på hjerneslag kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser (for eksempel tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon eller plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med.

Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, kan den som er rammet forsøke å gjennomføre disse handlingene:

Prate Smile Løfte

  1. Snakke tydelig
  2. Vise tennene
  3. Løfte armene 

Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag. Merk at symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

Et TIA gir en advarsel om at du har en høy risiko for å få et større hjerneslag. Hver fjerde slagpasient kan angi et TIA i forkant av hjerneslaget. Hele 1/3 av de som opplever et TIA vil få et hjerneslag i fremtiden; fem prosent innen to døgn og 12 prosent innen en uke. TIA krever en akutt vurdering og behandling på sykehus, også hvis symptomene blir borte.

Ring 113!

TIA er et varsel om at neste hendelse kan være et større hjerneslag og skal derfor tas svært alvorlig. Ring 113!

Behandling

Det viktigste første tiltaket ved TIA er å gi en første dose med blodplatehemmer, Dispril 300 mg oppløst i vann er vanlig brukt.

Deretter gjøres en utredning av årsaken til at et TIA har oppstått. Det letes etter forandringer på hjernen ved å ta CT- og/eller MR- bilder. Hjerterytmen overvåkes særlig med tanke på å avdekke atrieflimmer (hjerteflimmer). Halspulsårene sjekkes for å se etter innsnevringer (plakk). Målinger av blodtrykk, blodsukker og kolesterol gjøres for å se etter risikofaktorer.

Videre behandling har som mål å forebygge senere hjerneslag. God kontroll på blodtrykk, og kolesterol er viktig og mange må bruke medisiner for dette. Ved store innsnevringer på halspulsårene kan disse i noen tilfeller opereres. Ved atrieflimmer er det viktig med blodfortynnende behandling. I tillegg bør en gå gjennom vaner og livsstil for å se om en kan gjøre endringer her som kan bidra til å bevare god hjerte- og karhelse.

Forebygging

Det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen for hjerneslag er å ha en sunn livsstil.

Les mer om hva du kan gjøre selv for å redusere faren for hjerneslag

Hvis du har hatt hjerneslag har du også større risiko for å få nye slag. For de aller fleste som har hatt hjerneslag i form av en propp (hjerneinfarkt) er det aktuelt med platehemmende eller blodfortynnende behandling, avhengig av årsaken. Det er også viktig med god blodtrykksbehandling og det anbefales å ta kolesterolsenkende medisiner.

Etter et hjerneslag er det avgjørende at du har en sunn livsstil.

Les mer om forebygging av nye hjerneslag (legehandboka.no)