Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Astma og vinteridrett

I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av astma hos barn økt. Studier viser at det er en stor overvekt av astma blant langrennsløpere sammenlignet med normalbefolkningen.

Ikke farlig å trene

Mange barn, både med og uten astma driver en eller annen form for organisert vinteridrett.

Å være i fysisk aktivitet er bra for alle og ikke minst for barn med astma. God kondisjon gir bedre mestring av sykdommen ved at terskelen for å få anfall heves og fordi man lærere å mestre kropp og pust.

Studier viser også at astmasymptomene reduseres og risikoen for sykehusinnleggelse synker etter hvert som kondisjonen blir bedre. Fysisk aktivitet er derfor en viktig del av behandlingen og barn med astma bør delta i gymtimer og annen idrett på lik linje med lungefriske barn.

Har kulde betydning for virkning og dosering av astmamedisiner?

Mange med astma opplever en forverring av sykdommen på høst og vinter, særlig ved kaldt, rått og fuktig vær men også ved streng kulde. For å kontrollere sykdommen må ofte vedlikeholdsdosen av inhalasjonssteroider og ev langtidsvirkende luftveisåpnere (langtidsvirkende beta2-agonister) økes. I tillegg kan personer med astma tåle anstrengelse i kulde bedre ved å bruke en ansiktsmaske, eksempelvis Jonasmaske med filter, Lungplus eller Airtrim plus eller lignende.

Les mer: Medisiner ved astma

Vil temperaturen, jo kaldere vær, forsterke anstrengelsesutløst astma?

Ja, det kan skje. Temperaturer under 10–15 minusgrader kan være ekstra belastende dersom man ikke beskytter seg med filter e.l. foran nese og munn som forvarmer luften.

Norges skiforbund har temperaturgrenser for når renn kan avlyses; under 15 minusgrader for alle under 16 år, og under 18 minusgrader for eldre klasser (det finnes en del unntak og forbehold). Se kuldegrenser for renn her på skiforbundet.no.

Les mer: Anstrengelsesutløst astma

Er det viktigere med oppvarming ved kaldt vær?

God oppvarming er alltid en fordel ved astma, men ekstra viktig når det er kaldt. God grunnbehandling med vedlikeholdsmedisiner og evt. bruk av riktige doser med behovsmedisin er ekstra viktig.

10–20 % av de som har tung pust ved anstrengelse har ikke nødvendigvis astma, men en tilstand som medfører tranghet omkring strupehodet og/eller stemmebånd; Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO) som og kan forverres ved kulde eller allergi. En undersøkelse på tredemølle kan avdekke dette.

Medisinering av astma i den kalde årstiden

I vinterhalvåret er det viktig å ha ekstra oppmerksomhet på at barn med astma har en god nok behandling av sin astma. Det kan være nødvendig å øke den faste, regelmessige medisineringen når barnet er mest utsatt for forverring om høst og vinter med en kald og fuktig værtype. Ha en god dialog med behandlende lege og få et egenbehandlingsskjema som gir trygghet når det er nødvendig å endre på medisineringen

Les mer: Egenbehandling av astma

Gode råd ved astma og trening:

  1. Det er viktig å være grundig undersøkt, bruke riktig medisin i hverdagen og riktig dosering av premedisin (gjelder spesielt for anstrengelsesutløst astma) før du skal gjøre fysisk aktivitet.
  2. Varm godt opp før treningen med en intensitet på rundt 50 prosent av maks innsats i minst 15–20 minutter og opp til 30–40 minutter, alt etter hvor hardt du skal trene.
  3. Hold deg unna hard intervalltrening når det er kaldere enn -5 til -10 grader. Tren heller innendørs eller rolig ute, og bruk kuldemaske som varmer opp luften som pustes inn.
  4. Ikke tren eller konkurrer hvis du har luftveisinfeksjon! (forkjølelse, bronkitt, evt influensa)

Hvorfor så stor forekomst av astma blant langrennsløpere?

Det er flere årsaker til at de beste eliteløperne utvikler astma som f.eks. at de trener hardt selv om det er kaldt i været, at de trener eller konkurrerer før de er fullt restituert etter sykdom og at det blir for kort restitusjonstid etter trening i kaldt vær.

Undersøkelser som er gjort viser at langrennsløpere på høyt nivå trener på seg en astma og at utviklingen av sykdommen ikke ser ut til å ha noe med sårbarhet/at man har vært mer utsatt i barndommen å gjøre.

Les mer: Dopingdom og astma

Kilde

  1. Asthma and Exercise - Climatic effects upon Exercise-Induced Bronchoconstriction and Exercise Capacity in asthmatic subjects. Doktoravhandling av Trine Stensrud ved Norges idrettshøgskole, 2008.
  2. Physical activity and aerobic fitness in childhood - associated with asthma?. Doktoravhandling av Sveinung Berntsen Stølevik ved Norges idrettshøgskole, 2009.
  3. Trener seg på astma i kulden. Anne Sigrid Haugset, rådgiver og forskningsformidler, Trøndelag Forskning og Utvikling, 2007.

Astma Test deg selv

Kan jeg ha astma? Ta astma-testen

Den hyppigste kroniske sykdommen hos barn. Ca 5 % av den voksne befolkningen har astma.

Ta astma-testen

Har du astma? Ta testen og sjekk din behandling

For å gi råd om best mulig behandling trenger vi å stille deg noen spørsmål.

Sjekk din behandling