Hopp direkte til innhold

Nå er det på tide å søke HELFO om dekning for reseptfrie produkter!

Når vi nå snart går inn i et nytt år er det på tide å finne frem kvitteringene fra i fjor, og sjekke behovet for nye søknader, slik at du kommer i mål til innsendingsfristen HELFO har satt.

Du kan søke HELFO om delvis dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige og kroniske hudlidelser med uttørring av huden, §5-22 i folketrygdloven. Du betaler en egenandel som fastsettes hvert kalenderår, og har mulighet til å få refundert 90 prosent av det overskytende. 

Før du sender inn søknad første gang må HELFO ha mottatt:

 • Legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer eller barnesykdommer. Hvert tredje år, eller når produkt eller mengde blir endret, må HELFO motta en ny legeerklæring fra spesialisten.
 • Legeerklæringen må dokumentere at det foreligger en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden. Det er spesialisten som, på vegne av deg, fyller ut skjemaet: 
  Skjema for søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell Helfo.no

Hvis søknaden blir innvilget, gjelder vedtaket for et kalenderår.

 • De påfølgende årene søker du på nytt om refusjon ved å sende originale og spesifiserte kvitteringer som må inneholde produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på forhandler.
 • Det er ikke et krav at du må kjøpe produktene på apotek eller hos bandasjist.
 • Du kan søke digitalt ved å logge deg inn på helsenorge.no.
 • Hvis du vil sende per post må du laste med skjema, fylle ut og legge
  ved originalkvitteringer.
 • Ta alltid kopi av kvitteringene før disse sendes.
 • Søknaden med kvitteringer må HELFO ha mottatt senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene og saksbehandlingstiden kan ta opptil åtte uker.
 • Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år da dette er den helserettslige myndighetsalderen i Norge.

Les mer om betaling for helsetjenester på Helsenorge.no

Kilde

Helsenorge.no