Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Tilbud om gratis opplæring på inhalatorer i alle apotek

Få veiledning i riktig teknikk og bruk av inhalasjonsmedisin hos ditt apotek.

Stortinget bevilget fem millioner kroner til denne tjenesten i årets statsbudsjett, og 1. mars ble tilbudet om inhalasjonsveiledning innført i alle apotek i Norge.

Feil bruk gir dårlig sykdomskontroll

Nesten 50 % av alle som bruker inhalasjonsmedisin, gjør det på feil måte. Dessverre er mange ikke klar over sin feilbruk. Studier viser at mange som får behandling for sin astma eller kols, har for dårlig kontroll på sykdommen og lever med mer symptomer enn de strengt tatt behøver.

Målet med tjenesten er å forebygge feilbruk og bedre etterlevelsen av behandlingen. Riktig bruk av inhalatoren er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene, og vil for mange gi en tryggere medisinhverdag og bedre mestring av sykdommen med færre symptomer.

Få frisket opp kunnskapen på ditt apoteket

Rent praktisk foregår opplæringen ved at en kunde ved apoteket viser fram hvordan han bruker sin inhalator, og får korreksjoner og råd fra farmasøyten. Veiledningen vil ta mindre enn ti minutter, og kan om ønskelig foregå i et skjermet område i apoteket. Du trenger ikke å bestille time, og kan komme når som helst innenfor åpningstidene til apoteket.

Hvis det er en ny inhalator som skal tas i bruk, starter farmasøyten med å vise riktig teknikk. Både kunde, lege og apotek kan ta initiativ til inhalasjonsveiledningen. Du kan også få informasjon om hvordan du kan finne ut at inhalatoren er tom, om rengjøring og oppbevaring.

Prøveordning

Tjenesten er en prøveordning som varer frem til desember 2016. Også pårørende kan be om opplæring og veiledning. Ordningen fratar ikke legen sitt ansvar for nødvendig opplæring og informasjon om medisinbruk, men er et supplement til dette.

Kilde

Cocrane et al. Inhaled corticosteroids for asthma therapy, patient compliance, devices and inhalation technique.