Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Hvorfor bry seg om diabetes?

Norsk hjerneslagsregisters oversikt for 2021 viste at 19 prosent av de som ble innlagt med hjerneslag, altså nesten 2 000 personer, hadde diabetes (1). Anbefalingene i konsensusrapporten fra årets EASD, European Association for the Study of Diabetes, er tydelige; introduser medikamentell kombinasjonsbehandling tidligere i forløpet hos de med diabetes type 2. Dette vil begrense utvikling av hjerte- og karsykdommer, som hjerneslag er en del av.

Høyt blodtrykk, kolesterol og atrieflimmer er, i tillegg til diabetes, de viktigste risikofaktorene knyttet til hjerneslag. Diabetes type 2 gir økt risiko for utvikling av aterosklerose, altså avleiringer av kolesterol i arteriene. På sikt vil dette gi økt risiko for å utvikle slag som følge av blodpropp i hjernens arterier. Alt tyder på at god og moderne diabetesbehandling kan bidra til å minske denne risikofaktoren.

I september gikk den 58-ende EASD-kongressen av stabelen i Stockholm.

EASD2022_Banner_1200x220.jpg

Kongressen, som samlet deltakere fra hele verden, presenterte mer enn 1 200 studier som er gjort gjennom de siste årene. I tillegg til god blodsukkerregulering skal fokuset også være på å forebygge kardiovaskulære hendelser, behandle overvekt og tilby behandling som beskytter hjerte og nyrer for senskader som følge av diabetes.

Flere av LHL Hjerneslag og Afasi sine medlemmer har erfaring med at diabetes har vært en medvirkende årsak til hjerneslaget.

Da Remi Dragset fikk slag i 2015 fikk han samtidig bekreftet at han hadde diabetes type 2, og sannsynligvis hatt det over lang tid.

Etter å ha tatt tak i egen livssituasjon, hvor fokus har vært både livsstilsendring med mosjon, vektnedgang og omlegging av kosthold, har han nå tatt styringen på eget liv. I dag er hverdagen mye enklere, og selv om helsen ikke er god nok til å være i jobb, har han energi til å engasjere seg i frivillig arbeid som talsperson i LHL Hjerneslag Ung Østfold, samt sentralstyremedlem i LHL.

Dragset går nå nesten daglige turer. Det gjør at han kommer i bedre form, får balansetrening, og i tillegg erfarer han at det å være i aktivitet gir mer stabilt blodsukker. God kontroll på blodsukkeret gir bedre humør, mindre tretthet, bedre konsentrasjon og rett og slett et bedre liv.

LHL har tidligere skrevet om Dragsets erfaringer

Flere studier fra EASD legges nå til grunn for å bidra til utvikling av oppdaterte anbefalinger for pasienter med diabetes type 2. Det er nå kommet pålitelig evidens for at vektnedgang kan gi remisjon av diabetes type 2. Hvilken type diett som velges spiller mindre rolle, det viktigste er at du klarer å gå ned i vekt og beholde vekten (2).

Både middelhavskost, nordisk kosthold med større grad av fullkorn samt større innslag av vegetarisk kosthold gir bedre glykemisk kontroll og dermed også mer stabilt blodsukker.

For en person med diabetes vil det bety mye å kunne ta kontroll, oppnå stabilt langtidsblodsukker for å på den måten kunne bidra til å forebygge senkomplikasjoner som hjerneslag og andre hjerte- og karsykdommer.

Utvikling av nye medikamenter, blant annet preparater som både senker vekten og blodsukkeret, kan for noen bli førstevalget av injeksjonsbehandling i stedet for insulinbehandling for de med diabetes type 2. Det ventes for lenge med å introdusere kombinasjonsbehandlingen, og mange har opplevd at det har oppstått organforandringer på hjerte og nyrer som følge av dette. For å bidra til å begrense antallet som rammes av hjerneslag, må vi også fokusere på diabetes og diabetesforskning. Derfor er LHL og LHL Hjerneslag og Afasi opptatt av at den beste behandlingen er tilgjengelig. Retningslinjene for behandling og rehabilitering av hjerneslag ved tre måneders kontroll skal tilse at adekvat utredning og optimal sekundærprofylakse er iverksatt, også optimal diabetesbehandling (3).

Oppsummering av de viktigste funnene fra EASD 2022 ble presentert i et kveldsseminar arrangement av Dagens Medisin.

Kilder

  1. www.norskhjerneslagregister.no
  2. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/09/19/presenterte-nye-kostholdsrad-for-diabetes/
  3. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag/sekundaerforebygging-undersokelse-og-behandling-ved-hjerneslag#utredning-for-sekundaerforebygging-praktisk
Marita Lysstad Bjerke

Marita Lysstad Bjerke

Helsefaglig rådgiver. Slagsykepleier.
LHL Hjerneslag og Afasi
40 49 14 21