Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Kunnskap om slagsymptomer redder liv

Gjenkjennelse av symptomer på hjerneslag og rask kontakt med 113, kan redde liv. - Derfor er Helsedirektoratets symptomkampanje «Prate, Smile, Løfte», så viktig, sier helsefaglig rådgiver og slagsykepleier i LHL Hjerneslag og Afasi, Marita Lysstad Bjerke.

"Prate, Smile, Løfte"-kampanjen, som LHL Hjerneslag og Afasi mener må videreføres og forsterkes, handler om at får du, eller noen du er sammen med, plutselig problemer med å utføre en eller flere av disse handlingene, så skal 113 kontaktes umiddelbart. Ved hjerneslag mister man to millioner hjerneceller hvert minutt, og rask diagnostisering og optimal behandling er avgjørende for utfallet.

Fra pakkeforløp hjerneslag har Norsk hjerneslagregister oversikt over andel pasienter i 1. tertial 2021 som varslet AMK innen 15 minutter fra symptomdebut. Oversikten viser store geografiske forskjeller. Sykehuset som topper statistikken har en andel på 50 prosent, mens det dårligste er nede på 7,1 prosent.

Livet etter hjerneslag

Flere symptomer

Er det bare problemer med å prate, smile og løfte armene som kan være tegn på hjerneslag?

– I de fleste tilfeller er det, som de tre ordene forteller, halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker eller ansiktsskjevhet, som oppstår og indikerer slag. Men også andre symptomer kan forekomme: Nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser, nedsatt balanse eller koordinasjon, eller plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine som også kan føre til forbigående bevissthetstap, kvalme og oppkast, forteller Bjerke, og opplyser at symptomer på slag inntreffer plutselig og uventet.

Den erfarne slagsykepleieren har i tillegg et mer generelt råd:

– Ved tap av en eller flere kroppsfunksjoner, må du alltid ringe113.

Bjerke besvarer henvendelser til LHL Hjerneslag og Afasis rådgivingstjeneste. Hun forteller de som ringer at selv symptomer som går raskt over, må tas på alvor.

Telefon

Rådgiving fra slagsykepleier

Slagsykepleier Marita Lysstad Bjerke har bred erfaring fra hjerneslagområdet, blant annet fra sykehus. Hun kan bistå med faglig veiledning og råd.

Telefon 22 79 90 10
Åpen: tirsdager kl 12–15, onsdager kl. 17–21

En som ringte henne hadde denne anonymiserte historien: "Jeg opplevde akkurat en kort episode hvor jeg pratet utydelig og høyre hånd ble tung. Dette gikk over etter kun et par minutter, så jeg bekymrer meg ikke. Men datteren min ble veldig bekymret, har hun grunn til det?".

Da måtte Bjerke svare slik: "Hør på datteren din! Det som på folkemunne omtales som drypp, som på fagspråket er transitorisk iskemisk attakk (TIA), kan være et forvarsel på at det er noe mer alvorlig på gang, og du skal undersøkes av lege snarlig. Kontakt lege umiddelbart og beskriv hva som har skjedd. TIA skal utredes på samme måte som hjerneslag, og det igangsettes forebyggende behandling ut fra aktuelle funn".

Hva skjer når du får hjerneslag?

– Lær deg hovedsymptomene på hjerneslag, og ring 113 umiddelbart om de oppstår, sier Thoralf Bergersen i LHL Hjerneslag og Afasi, som er én av mange som driver aktivt opplysningsarbeid. 

Bli medlem og få disse medlemsfordelene!