Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Samling slagrammede barn med pårørende

Nettverk for slagrammede barn med pårørende

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og unge under 18 år. Nå har LHL opprettet interessegruppa LHL Hjerneslag Barn og Ungdom for disse og deres pårørende. 20.-21. oktober hadde gruppa sin første samling.

Hjerneslag blant barn og unge forekommer ikke ofte, men det er alvorlig for dem som rammes. LHL Hjerneslag Barn og Ungdom drives av frivillige pårørende. Gruppa skal jobbe for slagrammede og pårørendes interesser, og etablere møteplasser og treffpunkter for informasjon og erfaringsutveksling. Talsperson for interessegruppa er Bente Nicolaysen fra Akershus. Hun er mor til Liam Nicolaysen Forrest (15), som ble rammet av hjerneblødning som sjuåring og senere som trettenåring.

Første samling

Helga 20. – 21. oktober var fire barn og ungdommer i alderen sju – 15 år sammen med sine søsken og foreldre samlet til aktiviteter, samvær, faglig påfyll og erfaringsutveksling på LHL-sykehuset på Gardermoen. Innholdet i de to dagene var satt sammen for å kunne gi både foreldre og barn nødvendig påfyll i en krevende hverdag. En blanding av lek, undervisning, samtaler, samarbeid og aktivitet preget dagene.

Hjerneslag - hva nå?

Fakta, tips og råd til slagrammede og pårørende. Helhetlig og omfattende brosjyre om hjerneslag, konsekvensene av slag og tips om hvordan mestre en hverdag som slagrammet eller pårørende.

Skrevet av anerkjente fagpersoner, med innspill fra slagrammede og pårørende. Innholdet strekker seg fra forebygging til behandling og rehabilitering. Det er egne kapitler om blant annet rettigheter og pårørende. En rød tråd i brosjyren er fakta kombinert med tips og råd.

Du kan også bestille heftet i nettbutikken vår og få tilsendt det antallet du trenger.

Deler av temaheftet er oversatt til engelsk: Living with stroke

Les mer om LHL Hjerneslag Barn og Ungdom 

Facebookgruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom driftes av frivillige pårørende. Her åpner vi for diskusjoner og erfaringsutveksling. Søk opp og bli med!

Likepersonstilbud

Mange opplever usikkerhet og frykt når én i egen familie får slag. Etter hvert melder det seg mange spørsmål, og et behov for å snakke med andre som har vært eller er i samme situasjon. LHL Hjerneslag Barn og Ungdom har likepersoner – noen som har erfaring med barn og unge med gjennomgått slag – som kan kontaktes. Bente Nicolaysen og Inge Vermeulen – også hun fra Akershus - tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge som har hatt hjerneslag. Inge er mor til Ida, som var 16 år da hun fikk hjerneinfarkt (blodpropp).

Likepersoner i LHL Hjerneslag Barn og ungdom

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom
22 79 90 90

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13-åring.

Hun er også likeperson på Cathinka Guldbergs sykehus (tidligere LHL-sykehuset Gardermoen).

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.