Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Marianne Brodin på kontoret

Sterkere sammen!

1. januar 2023 slo LHL og Afasiforbundet i Norge seg sammen. Afasiforbundet er nå blitt en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Ifølge spesialrådgiver, Marianne Brodin, i LHL Hjerneslag og Afasi, vil sammenslåing styrke tilbudet for mennesker med afasi og deres pårørende.

Vi har samarbeidet med LHL Hjerneslag helt fra de startet i 2016. Mest interessepolitisk, hvor vi ved flere anledninger har tatt opp saker sammen, hatt felles innspill og deltakelse i høringer og hatt møter med politikere og helsemyndigheter. Vi har hatt et veldig godt samarbeid hele veien, og særlig med Tommy Skar, sier Marianne Brodin, tidligere generalsekretær i Afasiforbundet og nå spesialrådgiver i LHL Hjerneslag og Afasi.

Brodin er fornøyd med prosessen og sikker på at dette vil styrke tilbudet for mennesker med afasi og deres pårørende.

Afasiforbundet blir en del av LHL

Fra vi begynte å planlegge dette så har det vært en solid og stødig prosess som har gjort at veien inn har vært veldig riktig og bra. Og vi har fått svært mye støtte fra lokallagene. Skal du gjøre noe sånt så må du vite at du har lokallagene med deg. Det har vi klart og vi har fått gehør fra de der ute. Vi er jo ingenting uten de frivillige. Det er de som er viktige, sier Brodin.

Veien inn i afasi var gjennom en venninne som fikk afasi som 50-åring i 2008.

– Da lærte jeg litt om hva afasi var. Jeg skjønte først da jeg begynte å jobbe i Afasiforbundet hvordan hun føler og har det nå når jeg har lært mer om det.

Brodin jobbet tidligere som prosjektleder i kommunikasjonsbransjen.

– Firmaet jeg jobbet i var i en dårlig periode med en del permitteringer, så det var en fin anledning til å finne noe annet. Det ble naturlig.

Hun kom over en annonse i Afasiforbundet i 2013. Det ble starten. Jeg hadde ansvar for medlemsbladet og jobbet en del med prosjekter i tillegg til mye kontakt med foreningene. Så ble jeg etter hvert generalsekretær.

Marianne Brodin

Spesialrådgiver Marianne Brodin i LHL Hjerneslag og Afasi, vil styrke tilbudet for mennesker med afasi og deres pårørende.

Ønsker flere frivillige

Afasiforbundet har nærmere 1 500 medlemmer. De siste årene har det vært en nedadgående trend.

– Det har nok med pandemien å gjøre. Det har vært utfordrende for mange som har blitt sittende hjemme. De har blitt isolerte når møtene, turene og fellesskapet forsvinner. Vi ser at folk setter pris på å komme ut igjen, men i en del foreninger har det vært utfordrende å komme i gang. Når du får et hjerneslag så er det jo ikke foreningsarbeid de tenker på. De tenker på hvordan de skal bli friske og komme på rehabilitering, hvordan de skal få fysioterapeut, logoped og komme seg i jobb igjen. Dette med lokallag kommer senere. Det kommer når de begynner å tenke at: «jeg skal tilbake, men det blir kanskje ikke helt som jeg tenkte. Kanskje jeg må finne på noe annet og da kan frivillighet være et alternativ, sier Brodin.

Viktig arbeid

Ifølge Brodin varierer kunnskapen om afasi blant helsepersonell veldig.

– Kunnskapen er god på sykehusene der de blir tatt imot. Men vi vet at hos folk flest som ikke har helsefaglig kunnskap, så er den dårlig. Vi hører også om fastleger som ikke vet hvor man søker rehabilitering når man har afasi. Hvordan pasienter med afasi blir tatt imot og hva de tilbys av hjelp, varierer nok, sier Brodin.

En annen ting som det jobbes iherdig med er mangel på logopeder i Norge.

– Vi har i mange år jobbet med logopeddekningen i Norge, som er veldig dårlig. Det med mangel på logoped har vært et stort tema i mange år. Det skal vi jobbe med mye nå fremover i LHL Hjerneslag og Afasi.

Vi ønsker logopedi som en skal-tjeneste i kommunene, flere logopeder må utdannes og logopeder må bli autorisert som helsepersonell.

Hun ønsker også å styrke rehabiliteringstilbudet.

– Vi har stått sammen med LHL og over 20 andre aktører om å foreslå en rehabiliteringsreform. Her har LHL Hjerneslag og Afasi sammen med noen andre dratt en stor del av lasset så langt. Og sammen er vi opptatt av hvor viktig det er med tverrfaglig rehabilitering og samhandling mellom ulike nivåer. De fleste som får afasi har sammensatte vansker. Det er viktig at de får rehabilitering innen alle områder. Når det gjelder afasi så er også det digitale vanskelig. Få av våre foreninger klarte for eksempel å ha medlemsmøter på teams. Der gjelder det å treffes og prate sammen. Det er det som er viktig. Jeg er opptatt av digitaliseringen i samfunnet som gjør det vanskelig å henge med for de med funksjonsnedsettelser. De er avhengig av å ha sterke pårørende, sier Brodin.

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Gir større muligheter

Sammenslåingen av LHL Hjerneslag og Afasiforbundet vil, ifølge Brodin, gi større muligheter.

Det gir større muligheter til å bruke kommunikasjonsvirkemidler både via likepersoner og rådgivning. Apparatet utad er større og man syns bedre. Det er vanskelig å synes i en liten organisasjon.

Norsk hjerneslagsregisters årsrapport (2021) viser at ca. 25 prosent av de som får hjerneslag får afasi. 

Fordelene ved at Afasiforbundet nå har gått inn i LHL er at interessepolitikken blir frontet gjennom en mye sterkere organisasjon, og som har mye større påvirkningskraft.

Vi blir en sterkere organisasjon sammen!

LHL Hjerneslag og Afasi

Tommy Skar

Tommy Skar

Avdelingsleder hjerneslag og afasi
90 50 64 49
Marianne Brodin

Marianne Brodin

Spesialrådgiver afasi
95 86 01 38
Marita Lysstad Bjerke

Marita Lysstad Bjerke

Helsefaglig rådgiver. Slagsykepleier.
40 49 14 21
Vanessa Seidler Krone

Vanessa Seidler Krone

Rådgiver afasi. Logoped.

Medlemsfordeler

Som medlem støtter du LHLs viktige arbeid for landets hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med ervervet hjerneskade, afasi og deres pårørende.

I tillegg får du mange gode tilbud og medlemsfordeler året rundt.

Se alle medlemsfordeler