Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

Interessegruppe for barn og ungdom under 18 år med gjennomgått hjerneslag, og deres pårørende.

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og ungdom under 18 år. Interessegruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er en del av LHL, og drives av frivillige pårørende. Gruppa skal jobbe for de aller yngste slagrammede og pårørendes interesser, samt etablere møteplasser og treffpunkter for informasjon og erfaringsutveksling.

Les intervjuet med Ida Juliana Hellum, som fikk hjerneslag som 16-åring.

Støtte til pårørende til barn og unge

Pasientens pårørende er etter pasient- og brukerrettighetsloven tillagt bestemte funksjoner avhengig av hvem pasienten er. Pårørende skal motta informasjon og opplæring av sykehuset for å kunne ivareta rollen som pårørende til den som har hatt hjerneslag.

Kommunen har ansvar for å tilby støtte til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver i etterkant av sykehusoppholdet. Kommunen har også plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes behov, og tilby pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad, veiledning og opplæring.

Spill deg bedre

Dataspill kan hjelpe deg i rehabiliteringen etter hjerneslag! Sunnaas sykehus gir deg svaret på hvilke spill som trener opp hvilke funksjoner.

Gå til spilldegbedre.no

Her kan du som pårørende få hjelp og støtte

  • LHLs pasientombud, jurist Atle Larsen kan kontaktes på e-post  eller på telefon 415 46 963.

Til deg som er pårørende til en slagrammet

Når en person får hjerneslag påvirker det familie, venner og kolleger. I denne brosjyren håper vi du finner nyttig informasjon og at du får svar på noen av de mange spørsmålene som oppstår i en ny og vanskelig situasjon.

Facebookgruppe for pårørende til barn og unge

Facebookgruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom driftes av frivillige pårørende. Her åpner vi for diskusjoner og erfaringsutveksling.

Noen å snakke med for pårørende - likepersoner

Hjerneslag er en alvorlig og skremmende diagnose. Mange opplever usikkerhet og frykt når et familiemedlem får slag. Etter hvert melder det seg mange spørsmål, og noen ønsker å snakke med andre i samme situasjon. LHL Hjerneslag har likepersoner som kan kontaktes.

Likepersoner i LHL Hjerneslag Barn og ungdom

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og ungdom

Tlf: 22 79 90 90 (918 78 006)

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13 åring.

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

Inge Vermeulen

Inge Vermeulen

Likeperson pårørende barn og ungdom

Tlf: 22 79 90 90 (977 07 607)

Inge Vermeulen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge som har hatt hjerneslag. Inge er mor til Ida, som var 16 år da hun fikk hjerneinfarkt (blodpropp).

Hun har erfaring med sykehusopphold, rehabilitering, skole, utdanning og støtteordninger. God kjennskap til hvilke utfordringer en tenåring med hjerneslag og tenåringens pårørende møter, samt innsikt i hvordan prosesser fungerer.

Ønsker du å lese mer om hjerneslag hos barn, kan du gjøre det her.

"Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen."

Her kan du laste ned utdrag fra boken.

Kapittelet er hentet fra Eirik Helseth, Terje Rootwelt og Hanne Flinstad Harboe (red.): Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen. 7. utgave.

Gjengitt med tillatelse fra Fagbokforlaget, Vigmostad & Bjørke AS. Copyright © Vigmostad & Bjørke. Copyright © beskyttet medisinske illustrasjoner ved K. C. Toverud. Materialet er vernet etter åndsverkloven, eksemplarfremstilling ikke tillatt.

Hjerneslag hos barn og unge

Hjerneslag kan ramme når som helst i livet, og også barn og unge kan få slag, selv om det forekommer sjelden. Barn og unge har hjerner som fortsatt er under utvikling når de rammes, og hjerneskader synes ikke i sin helhet før hjernen er ferdig utviklet, kanskje flere år etter at hjerneslaget oppsto. De fleste barn og unge får slag som følge av medfødte misdannelser på blodårer i hjernen eller som følge av medfødt hjertesykdom, medfødte eller oppståtte sykdommer som kan gi risiko for blodpropper og blødning, infeksjonssykdommer, kreft/svulst i hjernen eller skader på grunn av hodetraumer etter ulykker. Hjerneslag hos barn og unge kan debutere med andre symptomer enn hos voksne. Sterke hodesmerter, kvalme, oppkast, synsforstyrrelser og kramper er mer typisk hos barn.

De fleste barn og unge som får hjerneslag, får rehabilitering gjennom et spesialisert tilbud som for eksempel på Sunnaas sykehus. Mange ulike aktører kan være aktuelle å samarbeide med i den videre oppfølgingen: Sykehus og rehabiliteringsinstitusjon, Statped, kommunens helsetjeneste, habiliteringstjenesten, barnehage eller skole, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), koordinator for individuell plan osv.

Utfordringene kan øke jo eldre barnet blir. Mange usynlige funksjoner som evnen til planlegging, problemløsing, vurdering, gjennomføring og organisering kan bli ytterligere strevsomt for barnet når det kommer i ungdomsskole og videregående skole. Barn og unge som rammes av hjerneslag, har ofte behov for tilrettelegging gjennom mange år, og tilretteleggingen er gjerne forskjellig avhengig av om den som er rammet, er i barnehage eller i videregående skole og skal tilpasse seg hybelliv og økt selvstendighet.

De siste årene har det blitt økt oppmerksomhet på at hjerneslag kan ramme også barn og unge. Som barn eller ungdom har man gode muligheter til å utnytte hjernens plastisitet i rehabiliteringen.