Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

Interessegruppe for barn og ungdom under 18 år med gjennomgått hjerneslag, og deres pårørende.

Hjerneslag kan ramme i alle aldre, også barn og ungdom under 18 år. Interessegruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er en del av LHL, og drives av frivillige pårørende.

Gruppa skal jobbe for de aller yngste slagrammede og pårørendes interesser, samt etablere møteplasser og treffpunkter for informasjon og erfaringsutveksling.

Støtte til pårørende til barn og unge

Pasientens pårørende er etter pasient- og brukerrettighetsloven tillagt bestemte funksjoner avhengig av hvem pasienten er. Pårørende skal motta informasjon og opplæring av sykehuset for å kunne ivareta rollen som pårørende til den som har hatt hjerneslag.

Kommunen har ansvar for å tilby støtte til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver i etterkant av sykehusoppholdet. Kommunen har også plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes behov, og tilby pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad, veiledning og opplæring.

Se alle våre tilbud: Vi kan hjelpe deg

Facebookgruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom driftes av frivillige pårørende. Her åpner vi for diskusjoner og erfaringsutveksling.

Spill deg bedre

Dataspill kan hjelpe deg i rehabiliteringen etter hjerneslag! Sunnaas sykehus gir deg svaret på hvilke spill som trener opp hvilke funksjoner.

Gå til spilldegbedre.no

Kommende webinarer fra LHL Hjerneslag

Her kan du melde deg på våre kommende webinarer:

Torsdag 22. april, kl. 18.00
Hjernehinneblødning fra aneurisme

Onsdag 25. august, kl. 18.00
Barn som pårørende

Torsdag 28. oktober, kl. 18.00
Verdens hjerneslagdag 29. oktober

Torsdag 25. november, kl. 18.00
Å vokse opp med en ervervet hjerneskade med hovedfokus på søsken og familie