Hopp direkte til innhold

Foredragsholdere

LHL Hjerneslag, som gjennom LHL er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende i alle aldre, har mange gode foredragsholdere blant sine tillitsvalgte og medlemmer.

Praktisk

Arrangør dekker reise- og eventuelle oppholdskostnader, som avklares direkte med hver enkelt. Arrangør må påse at alt av teknisk utstyr er avklart med foredragsholder, og at utstyret er testet i forkant og fungerer.

Ønsker du å bidra som foredragsholder? Registrer deg her

Foredragsholdere

Her følger en oversikt over noen av de som kan tilby foredrag på kurs og åpne møter (temamøter, slagkaféer osv.).

Hele landet

Ann Solfrid Merula

Ann Solfrid Merula

Pårørende
920 84 890
 • Født: 1967
 • Bostedskommune: Ullensaker
 • Dekningsområde: Hele landet
 • Tidsbruk: 45-60 minutter
 • Krav til utstyr, og andre behov som må ivaretas / dekkes: Projektor, lerret og nødvendig kabler for å koble opp egen pc, samt gjerne myggmikrofon

Bakgrunn
Pårørende. Merula er utdannet innen arbeids- og organisasjonspsykologi og har yrkesfaglig bakgrunn fra arbeidsrettet rehabilitering. Hennes ektefelle, Vidar, fikk en alvorlig hjerneblødning seks måneder etter at de møttes. Merulas brede erfaring som pårørende og fagperson preger hennes foredrag. Hun blogger om pårørenderollen.

Foredrag 1: Historien vår - hjerneslaget og livet etter

Foredrag 2: Tips og råd til deg som pårørende til en slagrammet

Foredrag 3: Pårørende og arbeidsliv (Under utarbeidelse, tittel ikke satt)

https://blackbirdsinging.blogg.no/

Arild Hagen

Arild Hagen

Slagrammet
905 33 830
 • Født: 1963
 • Bostedskommune: Nordre Follo
 • Dekningsområde: Hele landet
 • Tidsbruk: 30-60 minutter
 • Utstyr: Avhengig av setting, men kjører av og til film

Bakgrunn
Slagrammet. Hagen fikk tre hjerneinfarkter etter lungeemboli og hjertestans høsten 2012. Han har store synsfeltsutfall som følge av dette. Etter en lang rehabiliteringsperiode med både fysisk opptrening og synsrehabilitering, har han hatt tid til å reflektere over livet og hvor sårbart det er, og han har klart å vri en "nær døden" opplevelse til noe positivt. Han ønsker å hjelpe og inspirere andre i samme situasjon. Hagen er tillitsvalgt i Norges Blindeforbund og aktiv i LHL Hjerneslag, hvor han representerer sistnevnte i "NorVIS", som er et prosjekt/nettverk/forskningsprosjekt om slag og syn. Hagen er sanger og musiker.

Tema foredrag 1: Inspirasjonsforedrag om hvordan gå videre og leve et rikt og meningsfullt liv og få nytt perspektiv på livet etter alvorlig sykdom og funksjonshemming

Tema foredrag 2: Slag og syn

Tema foredrag 3: Universell utforming, hjelpemidler, rettigheter

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Pårørende
918 78 006
 • Født: 1969
 • Bostedskommune: Ullensaker
 • Dekningsområde: Hele landet
 • Tidsbruk: Foredragene er innenfor 30 minutter, men med rom for dialoger i etterkant
 • Utstyr: Ingenting er nødvendig, men ved bruk av PowerPoint på Mac; trengs roll-up

Bakgrunn
Mor til et barn, nå ungdom, med flere hjerneslag. Talsperson for LHL Hjerneslag Barn og Ungdom.

Tema for foredrag 1: Utfordringer innen skole og utdanning for barn og ungdom med hjerneslag og/eller ervervet hjerneskade.

Tema for foredrag 2: Likeverdsreformen som et utgangspunkt for barn og ungdom med hjerneslag og/eller ervervet hjerneskade (samme som foredrag 1, men for annet publikum)

Tema for foredrag 3: Slagprat; generell prat om hjerneslag hos barn og ungdom: symptomer, årsaker, tall og prognoser, hverdagen etter et hjerneslag .

Tema for foredrag 4: Inkludering og ekskludering av ungdom og andre unge med nedsatt funksjonsevne i skole, utdanning og arbeidsliv. Her er karriereveiledning og tilrettelegging vesentlige temaer, i tillegg til likeverd, kompetanse og ny opplæringslov.

Martin Aasen Wright

Martin Aasen Wright

Slagrammet
984 30 273
 • Født: 1976
 • Bostedskommune: Oslo
 • Dekningsområde: Hele landet
 • Tidsbruk: 45-60 minutter
 • Krav til utstyr, og andre behov som må ivaretas / dekkes: HDMI-oppkobling fra pc til storskjerm/stort lerret, mikrofon

Bakgrunn
Slagrammet 2017. Styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo

Tema for foredrag: "Pappa, er du sint?" 
Etter hjerneslag har jeg innsett at min atferd overfor sønnen min (født 2015) er endret, og at jeg kan bli ukontrollert sint.
Foredraget handler om hvordan hjerneslag kan påvirke familielivet med små barn, og hvordan vi håndterer den nye hverdagen

Blogg: https://slagpappa.com/

Marie Therese Moen

Marie Therese Moen

Slagrammet
984 37 562
 • Født: 1979
 • Bostedskommune: Oslo
 • Dekningsområde: Hele landet
 • Tidsbruk: Fleksibel. Fra 30 minutter til 1 time, eventuelt lenger med pause
 • Krav til utstyr, og andre behov som må ivaretas / dekkes: Har pc, bruker Powerpoint og trenger utstyr for å vise dette på storskjerm (tilkobling etc.)

Bakgrunn
Slagrammet 2015. Styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo

Tema for foredrag 1: Mestringsstrategier ved fatigue

Tema for foredrag 2: Trening etter hjerneslag. Tilrettelegging og veiledning også for personer uten fysiske utfall

Tema for foredrag 3: Livskvalitet i de små tingene, nytt perspektiv på livet etter hjerneslag

Nord-Norge

Marita Lysstad Bjerke

Marita Lysstad Bjerke

Slagsykepleier
404 91 421
 • Født: 1967
 • Bostedskommune: Bodø
 • Dekningsområde: Hele landet, gjerne Nord-Norge
 • Tidsbruk: 30-60 minutter, avhengig av publikum
 • Utstyr: Prosjektor, mikrofon/mygg, ellers etter avtale

Bakgrunn
Slagsykepleier med 15 års erfaring fra akutt slagenhet. Helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag i to år. Leder i Norsk Sykepleierforbunds NSF SLAG. Bidratt inn i ulike arbeidsgrupper i Helsedirektoratet, Helse Nord, Norsk Sykepleierforbund: Pakkeforløp, nasjonal faglig retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, regionalt arbeid, studentundervisning m.m.

Tema for foredrag 1: Lær mer om hjerneslag: hvem, hva og hvorfor.

Tema foredrag 2: Hjerneslag - forebygging, symptomer og behandling.

Tema for foredrag 3: Hva er fatigue? Gode råd og mestringsstrategier til deg som lever med fatigue.

Hilde M. Kristiansen

Hilde M. Kristiansen

Slagsykepleier
477 13 308
 • Født: 1966
 • Bostedskommune: Sør-Varanger kommune
 • Dekningsområde: Finnmark
 • Tidsbruk: Avhengig av tema og om dialog med deltakere i etterkant
 • Utstyr: Nødvendig datateknisk utstyr for PowerPoint eller film

Bakgrunn
Spesialist i sexologisk rådgiving, NACS-autorisert ergoterapeut. Jobbet i mange år med behandling av mennesker med utfordringer knyttet til seksualitet i alle livsfaser.

Tema for foredrag: Seksualitet og seksuelle utfordringer etter hjerneslag. Endringer i seksualitet og rehabilitering. Kommunikasjon om seksualitet.

Østlandet

Alexander Magelssen

Alexander Magelssen

Pårørende
454 54 598
 • Født: 1998
 • Bostedskommune: Lørenskog
 • Dekningsområde: Inntil to timers kjøring fra Lillestrøm
 • Tidsbruk: Minimum 30-45 minutter
 • Krav til utstyr, og andre behov som må ivaretas / dekkes: Mygg/mikrofon

Bakgrunn
Ble i 2015 pårørende som 16 åring til slagrammet mor.

Tema for foredrag
Pårørenderollen som hjemmeboende ungdom

Hilde Magelssen

Hilde Magelssen

Slagrammet
908 73 466
 • Fødselsår: 1970
 • Bostedskommune: Rælingen
 • Dekningsområde: Inntil to timers kjøring fra Lillestrøm
 • Tidsbruk: Minimum 45 minutter
 • Krav til utstyr, og andre behov som må ivaretas / dekkes: Mygg/mikrofon

Bakgrunn
Slagrammet januar 2015. Talsperson LHL Hjerneslag Ung Oslo og Akershus

Tema for foredrag 1: Min historie - fra slaget til nå. Hvordan mestre å gå fra aktiv og ressurssterk til ufør. Tips og råd rundt sorg og følelsen av tapt identitet

Tema for foredrag 2: Hvordan mestre å leve som ufør med fatigue

Tema for foredrag 3: Hvordan håndtere usynlige usynlige utfall med fysisk aktivitet og få balanse i det nye energiregnskapet?

Mor og sønn – slagrammet og pårørende

Mor og sønn – slagrammet og pårørende

908 73 466

Hilde Magelssen og Alexander Magelssen kan holde foredrag sammen basert på hver sin erfaring.

Heidi Odde Karstensen

Heidi Odde Karstensen

Slagrammet
957 49 022
 • Født: 1985
 • Bostedskommune: Lier
 • Dekningsområde: Oslo/Viken
 • Tidsbruk: 45-60 minutter
 • Krav til utstyr, og andre behov som må ivaretas / dekkes: Projektor og lerret

Bakgrunn
Slagrammet. Talsperson LHL Hjerneslag Ung Buskerud

Tema for foredrag 1: Slik har fysisk aktivitet hjulpet meg tilbake etter
hjerneslaget

Tema for foredrag 2: Hjernehinneblødning som 26-åring, hva nå?

Tema for foredrag 3: Veien tilbake til full jobb etter restart av hjernen

May Britt Lian

May Britt Lian

Pårørende
915 47 845
 • Født: 1964
 • Bostedskommune: Kongsberg
 • Dekningsområde: Østlandet
 • Tidsbruk: 1-1,5 timer
 • Krav til utstyr: PowerPoint (viser). Video/Teams/Skype og personlig fremmøte

Bakgrunn
Som pårørende så har jeg vært med på min manns reise som slagrammet; han fikk hjerneinfarkt i juni 2018 og hjerneblødning i oktober i 2019. Vi jobber fortsatt med å skape en ny "normal" hverdag, og jeg ønsker å bidra med håp, forståelse og muligheter til selv å påvirke om ikke diagnosen, så mye av prognosen. Mannen min var 58 år da det første slaget kom. Han har vært utrolig heldig, samtidig som han også har vært utrolig uheldig! Hvordan en velger å se på dette blir jo litt individuelt, fordi vi er ulike som mennesker. Dette må uansett jobbes med ut fra min erfaring, og dette skjer i faser som en del av en prosess.

Som coach og terapeut i mitt yrkesaktive liv, så ser jeg at det er mye potensiale innen oppfølging i etterkant, både når det gjelder slagrammede så vel som den pårørende

Tema for foredrag
Opplevelse av andre sin smerte/følelser versus egen smerte/følelser. Hvordan skape en ny normal hverdag innen jobb, samliv, inkludert nærhet mentalt og fysisk, familie, venner etc.? Hvordan akseptere det du ikke kan endre? Hvordan våge å være aktiv, hvordan våge å leve, møte frykt versus angst? Slitenhet versus depresjon? Andre symptomer? Hvordan takle stress og jobb? Hva med meg som pårørende? Kommunikasjon og ansvar for egne behov når din partner er den syke eller dere begge har sykdom i eget liv?

Ove Hellvik

Ove Hellvik

Slagrammet
906 91 388
 • Født: 1954
 • Bostedskommune: Oslo
 • Dekningsområde: Stor-Oslo-området
 • Tidsbruk: 30-60 minutter
 • Utstyr: Etter konkret avtale

Bakgrunn:
Slagrammet. Hellvik ble rammet av en hjerneblødning i hjernestammen høsten 2016. Han har erfaring fra hele forløpet - fra akuttfasen, via rehabilitering til møte med arbeidslivet - og kjenner de ulike sider av livet etter gjennomgått hjerneslag. Hellvik representerer LHL Hjerneslag i viktige fora, som blant annet fagrådet til Norsk hjerneslagregister og brukerrådet ved Nevroklinikken til Oslo universitetssykehus (OUS).. Leder i LHL Hjerneslag Oslo

Tema for foredrag: Etter konkret avtale med utgangspunkt i hans bakgrunn.

Remi Drageset

Remi Drageset

Slagrammet
905 46 160
 • Født: 1972
 • Bostedskommune: Fredrikstad (Rolvsøy)
 • Dekningsområde: Hele Østlandet
 • Tidsbruk: Ca. 1 time (deler gjerne foredraget i to med en liten pause)
 • Krav til utstyr, og andre behov som må ivaretas / dekkes: Bruker egen pc med laserpeker og PowerPoint. Trenger lyskanon/projektor, tilkobling (HDMI) og lerret. Kan være nyttig med mikrofon/mygg ved store forsamlinger for at alle skal høre godt.

Bakgrunn
Slagrammet. Talsperson LHL Hjerneslag Ung Østfold.

Tema for foredrag: "Å leve etter hjerneslag", samt generelle utfordringer slagrammede får og møter.

Kan stille sammen med andre fra LHL Hjerneslag Ung Østfold, som deler sin erfaring.

Solvor Engen

Solvor Engen

Slagrammet
9417 9669
 • Født: 1964
 • Bostedskommune: Lillehammer
 • Dekningsområde: Innlandet, men etter avtale når transportmuligheter tillater det
 • Tidsbruk: Etter avtale
 • Utstyr: Etter avtale

Bakgrunn
Omfattende hjerneslag som 50-åring i 2014. Tidligere lærer i 15 år og rektor i 8 år. Talsperson for LHL Hjerneslag Ung Oppland

Tema for foredrag 1: Omstart etter bråstopp.

Tema for foredrag 2: mestring og motivasjon i min rehabiliteringsprosess.

Tema for foredrag 3: Psykiske utfordringer etter et omfattende hjerneslag.