Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Rehabilitering ved Hjerneslag, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Foto: Christopher Olssøn

Livet etter hjerneslag

Et hjerneslag fører ofte til en ny og annerledes livssituasjon. Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og by på mange store og små utfordringer i hverdagen.

Derfor er det viktig at fagfolk, pårørende og du som selv er rammet jobber sammen for at skadene etter hjerneslaget blir så små som mulig, og at du blir mindre avhengig av hjelp fra andre.

Livet etter hjerneslaget

Hvordan er hverdagen etter hjerneslaget? Filmen er støttet av Helsedirektoratet, og produsert av Sanden media.

Det usynlige etter hjerneslaget

Likepersonlinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Lurer du på hvordan andre takler sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90, tastevalg 3: hjerneslag 

Åpen hverdager kl. 12–18.

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. I denne episoden skal du få høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

Podkast om fatigue (utmattelse): Fatigue er noe som fortsatt ikke er så godt kjent og kan ramme mange med kronisk sykdom. Hva er fatigue og hvem kan få fatigue? I denne episoden forteller to brukere om sine erfaringer med å leve med fatigue.

Slagpodden: Usynlige utfordringer etter hjerneslag
Etter et hjerneslag er det mange som strever med kognitive utfordringer. Det kan være dårlig hukommelse, at du ikke tåler lyder eller stress, men også at følelsene kan bli veldig forsterket. Eller de kan flate ut.

I denne episoden får du mer kunnskap om det som gjerne kalles usynlige utfordringer. Du møter både en nevropsykolog og en kvinne som fikk slag 47 år gammel. Og klarer helsevesenet å romme hele familien når mor eller far blir syk?

Slagpodden: Seksualitet og samliv etter hjerneslag
Hvordan står det til med sexlivet?
Å være seksuelt aktiv kan være vanskelig etter et hjerneslag eller annen skade. Kroppen har gjerne endret seg, mange opplever utmattelse, og at selvbildet har fått seg en knekk.

Seksualitet og samliv kan være vanskelig å snakke om også for helsepersonell.

Men sexlysten sitter i hodet, og sexolog Gunhild Næss mener det er fullt mulig å ha god seksuell helse, selv om ikke alt kanskje blir som før.

Fra barn til voksen – hvordan skape gode overganger?

Temaet er å skape gode overganger i skolehverdagen for barn og ungdom som er rammet av hjerneslag eller annen ervervet hodeskade. Det vil bli erfaringsdeling mellom StatPed, forelder/pårørende og ungdom med gjennomgått hjerneslag.

I podkasten møter du Signe Bøvolden, som selv hadde slag som 7-åring. Du møter også Bente Nicolaysen, som er mamma til en gutt som fikk slag som 7-åring. Bente er også talsperson for LHL Hjerneslag Barn og Ungdom. Anine Strand-Saugnes er seniorrådgiver i avdeling for ervervet hjerneskade hos StatPed. Podkasten blir ledet av Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver i LHL og slagsykepleier.

Livet og hverdagen – en berg- og dalbane

I denne episoden møter du en av landets fremste slagsykepleiere og helsefaglig rådgiver i LHL, Marita Lysstad Bjerke. Hun holder foredraget «Livet og hverdagen – en berg- og dalbane». Bjerke forteller om ulike konsekvenser av slag og gi mestringstips, både til slagrammede og deres pårørende.

Episoden er et opptak fra Åpent Slagmøte som ble arrangert av LHL Hjerneslag Oslo og Akershus 4. april 2022.

Trening etter hjerneslag

Egentrening etter hjerneslag

Her vil pasienter og pårørende finne informasjon om både generelle treningsprinsipper og eksempler på trening i konkrete hverdagslige aktiviteter.

Se magasinet