Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Afasi og talevansker

Afasi er språkforstyrrelse som oppstår hos mange slagrammede. Det kan innebære vanskeligheter med å bruke og å oppfatte språk, samt skrive- og lesevansker.

Graden av afasi varierer fra lette vansker til sterkt nedsatt språkfunksjon. Rundt en tredel av de som får et hjerneslag rammes av afasi.

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. I denne episoden skal du få høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

To forskjellige hovedtyper afasi

Ekspressiv afasi – rammer bare verbalt:

 • Du vet hva du har lyst til å si, men ordene kommer ut feil.
 • Det du sier gir ingen mening for den som lytter.
 • De ordene som kommer ut er helt annerledes enn det du ønsker å formidle.

Språkvanskene kan gi problemer med å fungere akademisk eller yrkesmessig og er utfordrende med hensyn til sosial kommunikasjon.

Reseptiv afasi: 

 • Du kan både høre tale og lese skrevne ord, men har problemer med å forstå hva de innebærer.
 • Du tar det som blir sagt helt bokstavelig og kan dermed ha problemer med for eksempel å forstå når noe blir sagt på spøk.

Når du snakker med en som har afasi anbefales du å tenke spesielt på følgende:

 • Sett av mer tid enn du vanligvis gjør.
 • Henvend deg i størst mulig grad direkte til den det gjelder.
 • Husk at den som har afasi ikke kan snakke med flere samtidig.
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Pass på at den afasirammede kan "lese" ansiktet ditt.
 • Snakk sakte og unngå lange setninger.
 • Det er som regel unødvendig å heve stemmen.
 • Snakk enkelt, men ikke barnslig, med normalt tonefall.
 • Prøv å formulere spørsmål slik at de kan besvares med ja eller nei.
 • Ikke skift tema brått og ofte, vær situasjonsrelatert.
 • Prøv å bruke kroppsspråket bevisst.
 • Prøv å bruke humor bevisst.
 • Ikke lat som om du forstår hvis du ikke forstår.

Talevansker

Talevansker, eller dysartri, etter hjerneslag skyldes lammelser og manglende koordinasjon i musklene i ansikt, tunge og svelg. Fordi det er vanskelig å styre musklene til å forme lydene som normalt kan det være vanskelig å forstå hva den slagrammede sier, selv om ordforrådet og grammatikken er som før. Talevanskene kan være tydelige eller helt diskret.

Tunge og ansiktsøvelser som bedrer styrken og koordinasjonen i de aktuelle musklene kan bidra til å redusere talevanskene.

Les hvordan du går frem for å få logopedbehandling her

 

Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL Hjerneslag

LHLs medlemstilbud for slagrammede og pårørende. Mange medlemmer betyr at vi får innflytelse og blir lyttet til av de som har ansvaret for helsevesenet, slik at vi kan påvirke tilbudene som gis og ivareta de slagrammede og pårørendes interesser.

Bli medlem