LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Afasi og talevansker

Afasi er språkforstyrrelse som oppstår hos mange slagrammede. Det kan innebære vanskeligheter med å bruke og å oppfatte språk, samt skrive- og lesevansker.

Graden av afasi varierer fra lette vansker til sterkt nedsatt språkfunksjon. Rundt en tredel av de som får et hjerneslag rammes av afasi.

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. I denne episoden skal du få høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

To forskjellige hovedtyper afasi

Ekspressiv afasi – rammer bare verbalt:

 • Du vet hva du har lyst til å si, men ordene kommer ut feil.
 • Det du sier gir ingen mening for den som lytter.
 • De ordene som kommer ut er helt annerledes enn det du ønsker å formidle.

Språkvanskene kan gi problemer med å fungere akademisk eller yrkesmessig og er utfordrende med hensyn til sosial kommunikasjon.

Reseptiv afasi: 

 • Du kan både høre tale og lese skrevne ord, men har problemer med å forstå hva de innebærer.
 • Du tar det som blir sagt helt bokstavelig og kan dermed ha problemer med for eksempel å forstå når noe blir sagt på spøk.

Når du snakker med en som har afasi anbefales du å tenke spesielt på følgende:

 • Sett av mer tid enn du vanligvis gjør.
 • Henvend deg i størst mulig grad direkte til den det gjelder.
 • Husk at den som har afasi ikke kan snakke med flere samtidig.
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Pass på at den afasirammede kan "lese" ansiktet ditt.
 • Snakk sakte og unngå lange setninger.
 • Det er som regel unødvendig å heve stemmen.
 • Snakk enkelt, men ikke barnslig, med normalt tonefall.
 • Prøv å formulere spørsmål slik at de kan besvares med ja eller nei.
 • Ikke skift tema brått og ofte, vær situasjonsrelatert.
 • Prøv å bruke kroppsspråket bevisst.
 • Prøv å bruke humor bevisst.
 • Ikke lat som om du forstår hvis du ikke forstår.

Talevansker

Talevansker, eller dysartri, etter hjerneslag skyldes lammelser og manglende koordinasjon i musklene i ansikt, tunge og svelg. Fordi det er vanskelig å styre musklene til å forme lydene som normalt kan det være vanskelig å forstå hva den slagrammede sier, selv om ordforrådet og grammatikken er som før. Talevanskene kan være tydelige eller helt diskret.

Tunge og ansiktsøvelser som bedrer styrken og koordinasjonen i de aktuelle musklene kan bidra til å redusere talevanskene.

Les hvordan du går frem for å få logopedbehandling her

 

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. I denne episoden skal du få høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

/link/49c5ea4eff8e4754a18a408b88daab45.aspx

Bli medlem

LHLs medlemstilbud for slagrammede og pårørende.

Bli medlem