Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mann som leser
Foto: Shutterstock

Afasi og talevansker

Afasi er språkforstyrrelse som oppstår hos mange slagrammede. Det kan innebære vanskeligheter med å bruke og å oppfatte språk, samt skrive- og lesevansker.

Graden av afasi varierer fra lette vansker til sterkt nedsatt språkfunksjon. Rundt en tredel av personer som får et hjerneslag rammes av afasi.

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Du får høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

To forskjellige hovedtyper afasi

Ekspressiv afasi – rammer bare verbalt:

 • Du vet hva du har lyst til å si, men ordene kommer ut feil.
 • Det du sier gir ingen mening for den som lytter.
 • De ordene som kommer ut er helt annerledes enn det du ønsker å formidle.

Språkvanskene kan gi problemer med å fungere akademisk eller yrkesmessig og er utfordrende med hensyn til sosial kommunikasjon.

Reseptiv afasi: 

 • Du kan både høre tale og lese skrevne ord, men har problemer med å forstå hva de innebærer.
 • Du tar det som blir sagt helt bokstavelig og kan dermed ha problemer med for eksempel å forstå når noe blir sagt på spøk.

Når du snakker med en person med afasi anbefales du å tenke spesielt på følgende:

 • Sett av mer tid enn du vanligvis gjør.
 • Henvend deg i størst mulig grad direkte til den det gjelder.
 • Husk at den som har afasi ikke kan snakke med flere samtidig.
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Pass på at personen med afasi kan "lese" ansiktet ditt.
 • Snakk sakte og unngå lange setninger.
 • Det er som regel unødvendig å heve stemmen.
 • Snakk enkelt, men ikke barnslig, med normalt tonefall.
 • Prøv å formulere spørsmål slik at de kan besvares med ja eller nei.
 • Ikke skift tema brått og ofte, vær situasjonsrelatert.
 • Prøv å bruke kroppsspråket bevisst.
 • Prøv å bruke humor bevisst.
 • Ikke lat som om du forstår hvis du ikke forstår.

Tips: samtaler med person med afasi

Telefon

Rådgiving fra logoped

Logoped Vanessa Seidler Krone har mer enn 15 års erfaring som logoped med spesialisering på afasi og andre ervervede logopediske vansker etter hjerneslag. Hun svarer på spørsmål om språk-, tale-, stemme- og svelgevansker.

Telefon 22 79 90 10
Åpen: tirsdager kl 17–20

Du kan også ringe opp med video: https://lhlorg.confrere.com/

(Slik ringer du opp med video)

Talevansker

Talevansker, eller dysartri, etter hjerneslag skyldes lammelser og manglende koordinasjon i musklene i ansikt, tunge og svelg. Fordi det er vanskelig å styre musklene til å forme lydene som normalt kan det være vanskelig å forstå hva den slagrammede sier, selv om ordforrådet og grammatikken er som før. Talevanskene kan være tydelige eller helt diskret.

Tips: afasi og ordletingsvansker

Tunge og ansiktsøvelser som bedrer styrken og koordinasjonen i de aktuelle musklene kan bidra til å redusere talevanskene.

Les mer: Slik går du frem for å få logopedbehandling

Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL Hjerneslag og Afasi

LHLs medlemstilbud for mennesker med hjerneslag, afasi og pårørende. Mange medlemmer betyr at vi får innflytelse og blir lyttet til av de som har ansvaret for helsevesenet, slik at vi kan påvirke tilbudene som gis og ivareta de slagrammede og pårørendes interesser.

Bli medlem