Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mann og hund på benk i park
Foto: Shutterstock

Psykiske utfordringer etter hjerneslag

Hjerneslag kan føre til forandringer som andre ikke kan se utenfra. Det kan være på grunn av skaden slaget har påført hjernen, eller en reaksjon på den livssituasjonen du har kommet i.

Følelsesmessige forandringer

Vanlig følelsesmessige reaksjoner du kan oppleve etter hjerneslaget er:

 • Sinne:
  Tanker som: "Hvorfor har dette rammet meg?" "Hva har jeg gjort for å fortjene dette?"
 • Nervøsitet:
  Bekymringer for fremtiden eller tanker rundt hvor frisk det er mulig å bli.
 • Fornektelse: 
  Oppføre seg som om ingenting har skjedd, fordi det er for smertefullt å akseptere.
 • Flauhet: 
  Føle seg rar eller skamme seg over at man ikke fungerer som før slaget.
 • Frykt: 
  Bekymring knyttet til det å få enda et slag.
 • Frustrasjon: 
  Liten tålmodighet for både deg selv og pårørende, fordi du ikke klarer å gjennomføre ting på samme måte som før. Du kan føle at andre behandler deg annerledes eller ikke forstår hva du føler eller ønsker å formidle
 • Tristhet: 
  Sorg over å miste funksjoner du hadde før, eller tristhet over ikke lenger å ha den samme fremtidsvisjonen.
 • Skyldfølelse: 
  Følelse av skyld på grunn av de forandringene slaget har ført til i familien, eller skyld fordi du føler at du trenger mer hjelp og støtte enn tidligere.
 • Ensomhet: 
  Følelsen av å være alene om det du opplever, og at ingen andre forstår hvordan du har det.

Depresjon

Det er ikke uvanlig at den som har overlevd et slag, eller deres nærmeste pårørende, utvikler en depresjon. Depresjon kan føre til at rehabiliteringen går langsommere.

De vanligste fysiske symptomene på depresjon er: 

 • dårlig søvn
 • dårlig matlyst
 • å gå opp eller ned i vekt uten å ønske det
 • slitenhet, redusert energinivå
 • rastløshet
 • hodepine
 • mageproblematikk

De vanligste psykiske symptomene på depresjon er: 

 • følelsen av tristhet, nervøsitet, irritabilitet, skyldfølelse, håpløshet og mindreverdighetsfølelse
 • liten interesse for aktiviteter du tidligere trivdes med
 • problemer med å holde fokus, huske ting eller ta beslutninger
 • tankespinn omkring døden, eventuelt selvmordstanker

Å dele triste tanker og følelser er naturlig og sunt for den psykiske helsen vår. Det kan være lurt å dele det vi opplever med familie, venner, andre hjerneslagrammede eller helsepersonell.

Dine pårørende er viktige ressurser i tiden etter et hjerneslag.

Hvis du har spørsmål kan du også kontakte LHLs rådgivningstjeneste her

Her kan du lese om kognitive problemer etter hjerneslag.

Fatigue (lavt energinivå)

En av de mer usynlige effektene av slag kan være lavt energinivå, ofte referert til som "slag-tretthet" eller fatigue. Dette er en følelse av trøtthet/slitenhet som ikke nødvendigvis forsvinner selv om du hviler. Du kan få følelsen av å ha null energi, selv etter å ha utført kun små gjøremål.

Les mer om fatigue etter hjerneslag.

For å øke energinivået kan du: 

 • ha faste tider til hvile og middagslurer i løpet av dagen
 • unngå overdreven medisin- og alkoholbruk
 • ta del i treningstilbud tilpasset ditt nivå; spør helsepersonell hvis du er usikker på hva du kan tåle
 • sette deg treningsmål slik at du gradvis kan øke intensitet og lengde på treningsmengden

Les mer om trening etter hjerneslag her.

Kilde:

heartandstroke.com