Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Digitale kurs om afasi og hjerneslag

Vi har utviklet flere e-læringskurs om afasi, og hjerneslag.

e-læringskurs Kurs om afasi

Ta vårt kurs om afasi. Kurset består av 5 moduler. 

Kurs

Modul 1: Hva er afasi?

Innhold:

 • Hjernen og plastisitet
 • Hva er afasi
 • Årsaker til afasi
 • Ulike typer afasi: Brocas afasi, Wernickes afasi, global- og anomisk afasi.

Med eksamen og kursbevis

Start modul 1

Kurs

Modul 2: Behandling og rehabilitering ved afasi

Innhold:

 • Rettigheter og oppfølging for personer med afasi
 • Kartlegging av personer med afasi
 • Utsiktene til bedring etter afasi
 • Afasirehabilitering – oppstart og innhold
 • Prinsipper i veiledning og afasirehabilitering
 • Afasi og flerspråklighet

Med eksamen og kursbevis

Start modul 2

Kurs

Modul 3: Om kommunikasjon

I kommunikasjon med personer som har afasi er det viktig å ha kunnskap om hva man kan gjøre for å skape et godt kommunikasjonsmiljø.

Med eksamen og kursbevis

Start modul 3

Kurs

Modul 4: Følgevansker etter hjerneslag

Etter en skade i hjernen og påfølgende afasi kan ofte andre funksjonsnedsettelser oppstå. Disse kalles følgevansker.

 • Prosedyrer ved akutt hjerneslag
 • Tverrfaglig rehabilitering
 • Synsvansker etter hjerneslag
 • Lammelser etter hjerneslag
 • Dysfagi (vansker med å svelge) etter hjerneslag
 • Kognitiv svikt og andre følgevansker etter hjerneslag

Med eksamen og kursbevis

Start modul 4

Kurs

Modul 5: Når afasien rammer og livet etterpå

Om viktigheten av god informasjon etter å ha blitt rammet av afasi. Du møter personer som deler sine erfaringer med afasi.

Innhold:

 • Afasi: Som lyn fra klar himmel
 • Informasjon om afasi i tidlig fase
 • Afasi kronisk fase – tre viktige punkter
 • Min hverdag med afasi
 • Hverdagen som pårørende
 • Livet i en afasiforening

Start modul 5

e-læringskurs Flere kurs

Her finner du våre e-læringskurs.

Kurs

Slagkurs.no: Livet etter hjerneslag

Etter et hjerneslag starter en ny tilværelse med mange utfordringer. Her finner du videoforelesninger om de fleste av de vansker en kan møte etter et hjerneslag. Formålet er å gi god informasjon og inspirere til trening og rehabilitering.

Til slagkurs.no

Kurs

Primær progressiv afasi (ppa)

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det er og andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom (f. eks. Alzheimer som fører til demens). Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi.

Til PPA-kurs

Kurs

Samlivskurs

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende, både for personen som har blitt rammet og for pårørende. Språkvansker kan vanskeliggjøre kommunikasjonen for begge. I dette kurset bidrar fagpersoner, personer med afasi og pårørende med refleksjoner rundt hvordan man kan møte utfordringer i et samliv når en har afasi.

Til samlivskurs