Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Filmer

Filmer om afasi, og om hjerneslag.

Filmer om afasi

Film fra NRK Super om Marlene som har en mamma med afasi:
Bli med heim – episode 7

Afasi - orda er borte

Hva er afasi?

Animasjonsvideo om afasi

GI TID - det hjelper personer med kommunikasjonsvansker

Animasjonsfilm om afasi, produsert av Aivolitto (Hjärnforbundet i Finland). Filmen er et samarbeid i Nordisk Afasiråd, oktober 2020

Film om afasi

Om hjerneslag

Det usynlige etter hjerneslaget

Livet etter hjerneslaget

Hvordan er hverdagen etter hjerneslaget? Filmen er støttet av Helsedirektoratet, og produsert av Sanden media.

Filmer fra LHL Hjerneslag Ung

LHL Hjerneslag Ung Rogaland har laget noen filmer som vi håper mange kan ha nytte av.

Det er tre filmer, med tema: "Å være hjemme med barn", "Om ensomhet" og "Å be om hjelp".

Å være hjemme med barn

«Å være hjemme med barn kan være krevende for mange med kognitive utfordringer, som hjerneslag. Det ble spesielt tydelig da koronaen kom, og skoler og barnehager stengte. Nå skal du få møte to småbarnsforeldre som forteller om økt utmattelse og sinne, og hvordan det rammer familien. Og du skal få treffe en psykolog som gir gode råd.

Om ensomhet

Mange slagrammede kan føle seg isolerte og ensomme, og da koronaen stengte ned samfunnet 12. mars 2020 ble ensomheten enda tydeligere. Å oppleve at andre ikke forstår kan være vanskelig, og hva kan du gjøre selv for å bryte ut av ensomheten? Møt tre som tør å åpne opp om sine erfaringer, og en psykolog som gir gode råd.

Å be om hjelp

Under koronaen opplevde mange slagrammede et stort behov for ekstra hjelp. Men tør du å spør om hjelp, eller vil du klare det meste selv? Tre slagrammede deler sine erfaringer, og en psykolog kommer med gode råd.

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM