Hopp direkte til innhold

Avlastning for pårørende

Avlastning er et tilbud til pårørende eller andre som har stor omsorgsbelastning. Avlastning kan for eksempel være at den slagrammede er på sykehjem fire døgn i måneden. Avlastning er gratis.

Mange kommuner har et eget bestillingskontor for hjemmebaserte tjenester. Her får du søknadsskjema og informasjon om hvor søknaden skal sendes.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.