Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Avlastning for pårørende

Avlastning er et tilbud til pårørende eller andre som har stor omsorgsbelastning.

Avlastning kan for eksempel være at den slagrammede er på sykehjem fire døgn i måneden. Avlastning er gratis.

Hvis du har behov for avlastning eller annen pårørendestøtte, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens nettside eller ved å henvende deg til kommunen.

Mange kommuner har et eget bestillingskontor for hjemmebaserte tjenester. Her får du søknadsskjema og informasjon om hvor søknaden skal sendes.

NYTTIG INFORMASJON

Les mer på helsenorge.no: Støtte og avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.