Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning hvor det ansettes en assistent, og hvor bruker eller pårørende er arbeidsleder.

Det er kommunen som fastsetter antall timer i uken og som dekker kostnadene.

BPA er en fleksibel ordning som kan erstatte hjemmehjelp og også brukes til andre oppgaver.

Personer under 67 år som har behov for minst 32 timer BPA i uken i minst to år fremover, har rett til å få dette. Hvis behovet er minst 25 timer kan kommunen kun nekte om dette vil medføre en vesentlig økt kostnad for dem.

Egenbetalingen er som for hjemmehjelp, les mer om dette her. 

Mange kommuner har et eget bestillerkontor. Hvis du har behov for hjelp kan du ta kontakt med bestillerkontoret som vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og velferdstjenester.

Fagpersonell behandler søknaden og fatter vedtak om tildeling av hjelp eller eventuelt avslag.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.