Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Fysioterapi etter slag

Etter et hjerneslag kan du ha god nytte av fysioterapi. Manuelle teknikker, øvelser og eventuelt bruk av tekniske metoder velges ut fra hva du har behov for. I Norge kreves det autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut.

Hemiplegi og annen motorisk funksjonsforstyrrelse etter hjerneslag gir rett til fysikalsk behandling hos fysioterapeut med kommunal avtale. Kommunen skal ha tilbud om fysioterapi.

Bestilling av fysioterapi

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav om henvisning fra lege eller sykehus for å få fysioterapi. Du kan bestille time direkte hos fysioterapeuten. Skal du få fysioterapi med trygderefusjon, må du bestille time hos en fysioterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. Egenandelen du betaler blir registrert hos HELFO. Når du i 2019 har betalt egenandeler under tak 2 ordningen på 2085 kroner, får du frikort som betyr at du ikke skal betale egenandel ut året.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.