Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Foto: Shutterstock

Hjemmesykepleie etter hjerneslag

Hjemmesykepleie skal bidra til at den slagrammede fortsatt kan bo hjemme.

 Hjemmesykepleie er tjenester som krever helsefaglig kompetanse.

Kommunen kan ikke kreve egenbetaling for hjemmesykepleie. Mange kommuner har et eget bestillingskontor for hjemmebaserte tjenester. Her får du søknadsskjema og informasjon om hvor søknaden skal sendes. 

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.