Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Antibiotikaresistens: Hva gjør vi for å unngå skrekkscenariene?

10 millioner dødsfall i 2050 – en fjerdedel grunnet resistent tuberkulose. Kampen mot antibiotikaresistens kan ikke vinnes hvis man ikke også bekjemper tuberkulose. LHL Internasjonal inviterer til fagseminar og debatt på Litteraturhuset 18. november.

LHL Internasjonal inviterer derfor til fagseminar og debatt på Litteraturhuset i anledning den europeiske antibiotikaresistensdagen 18. november:

Antibiotikaresistens: Hva gjør vi for å unngå skrekkscenariene? Med et spesielt fokus på tuberkulose.

Seminaret vil være en plattform for beslutningstakere, fagpersonell og andre til å drøfte de store medisinske- og samfunnsmessige utfordringene vedrørende resistensutvikling, og både norske og internasjonalt ledende eksperter vil delta.

Program for seminaret

Godkjenninger

Seminaret  er godkjent av NSF med totalt 5 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Bakgrunn

Antibiotikaresistens har endelig blitt et yndet tema i media. Leger advarer mot økende antibiotikaresistens i norske sykehus samtidig som norske politikere deltar på høynivåmøter i FN og innser alvoret ved at livreddende medisiner ikke lenger virker og at selv ufarlige infeksjoner kan få dødelig utfall. 

Hvorfor er det viktig å sette problematikken rundt antibiotikaresistens høyt på agendaen? Hvert år dør 700 000 mennesker av antibiotikaresistens – også i Norge forekommer det dødsfall. Innen 30 år risikerer vi at 10 millioner liv årlig vil gå tapt, en fjerdedel på grunn av resistent tuberkulose, og kostnadene vil være astronomiske.

Vi som jobber med tuberkulose har lenge kjempet mot antibiotikaresistens. I dag er tuberkulose den mest dødelige infeksjonssykdommen i verden. Det er flere grunner til dette; tuberkulose behandles fortsatt med antibiotika utviklet på 1950-tallet. Behandlingen går over minst seks måneder og bivirkninger er hyppige. I tillegg er diagnostisering fortsatt relativt komplisert – det finnes ingen hurtigtest som er lett tilgjengelig der det trengs mest. Det finnes heller ingen effektiv vaksine.

Hvert år får rundt en halv million mennesker resistent tuberkulose. Av disse blir bare en fjerdedel satt på behandling, og bare halvparten av dem igjen blir friske. Under FNs generalforsamling denne måneden ble verdens ledere enige om å sammen ta opp kampen mot antibiotikaresistens. Denne kampen kan ikke vinnes uten å prioritere tuberkulosebekjempelse.