Hopp direkte til innhold

Barn på tuberkulosesykehus i Tanzania

Isac er en tillitsfull gutt på litt over to år, han leker med en tom eske og kikker seg oppmerksomt omkring.

Den trygge neven han holder i tilhører Dr. Kisonga, som er overlege på Kibong'oto – tuberkulosesykehuset som ligger i Kilimanjaro-regionen og som LHL Internasjonal samarbeider med.

Isac har multiresistent tuberkulose (MDR), og er i tredje måned av behandlingen. Det betyr at han må fortsette å være på sykehuset i beste fall i omtrent et halvt år til før han kan fortsette behandlingen hjemmefra.

Men Kibong'oto er langt unna Dar es Salaam hvor familien bor. Moren til Isac er også tuberkulosepasient som har fått behandling på Kibong´oto i to av seks måneder. Hun har den vanlige formen for sykdommen, som kan behandles med standard medisiner. Derfor kan hun reise til Dar es Salaam og hente medisiner der hun bor, og trenger ikke være på Kibong'oto under hele behandlingen.

Familien splittet

Den vanskelige situasjonen for familien illustrerer hvordan det er å være syk i et land der det ikke finnes sosiale støtteordninger og trygder. Isac er sannsynligvis smittet av sin far, som også hadde mdr, og han var svært syk da han endelig kom til effektiv behandling. Tross innsats fra Kibong'oto-teamet, døde han 14 dager etter innleggelsen.

Moren, som altså nettopp ble enke, er deprimert og bekymret for de to andre små barna som er igjen i Dar es Salaam. Midlertidig blir de passet av en tante, men siden de nå er uten inntekt til husleie, skolepenger med mer, kan de risikere å ende opp på gaten. Isac må derfor regne med å bli igjen på sykehuset i Kibong'oto og bli ivaretatt der av personell og medpasienter. Det finnes dessverre få tilrettelagte tilbud til barn på sykehuset.

Uoppdaget tuberkulose

Internasjonalt har man de senere årene økt fokus på barn og tuberkulose, fordi et stort antall dødsfall hos små barn som har blitt tilskrevet lungebetennelse og underernæring eller hiv, sannsynligvis i realiteten har vært uoppdaget tuberkulose.

Beregninger viser at 10-15 % av tilfellene i tuberkuloseepidemien forekommer hos barn, som er langt over de ca. 6 % som rapporteres på verdensbasis i dag. I Tanzania gjøres en innsats for å finne flere av de syke barna tidlig, slik at de kan behandles riktig og fortsette med en normal oppvekst. Det ønsker LHL Internasjonal og partnere å bidra til.

Vanskelig diagnose

Tuberkulose er vanskelig å diagnostisere hos små barn fordi de ikke alltid er i stand til å hoste opp slim fra lungene på kommando. Den vanligste diagnostiseringen i Tanzania foregår ved at opphostet slim blir kikket på i mikroskop, og tuberkulosebakterien påvises direkte. Isac, som har en forelder med påvist MRD-tuberkulose, ble diagnostisert ved at det ble hentet opp en prøve fra magesekken.

Å hente en slik prøve ved hjelp av en sonde gjennom nesa eller munnen er ubehagelig for barnet, og mange helsepersonell er ikke trent til å gjøre det. LHL Internasjonal planlegger å bidra på tiltak i Tanzania for at helsepersonell får bedre trening i forskjellige diagnosemetoder, og ikke minst at de tenker på tuberkulose når et barn ikke vokser og trives som det burde. Hos hiv-positive barn er det vanlig å få tuberkulose andre steder enn i lungene.

Fattigdom og tuberkulose

Når det gjelder hjelp og støtte til familier er det store behov fordi tuberkulose rammer mest i fattige familier. Foreløpig er det pasientorganisasjonen Mukikute, også LHL Internasjonal sin partner i Tanzania, som driver pådriver- og rettighetsarbeid, og utøver hjelp i lokalsamfunnet. Men slagordet fra LHLs forløper – Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon – som krevde "Rett til trygd og arbeid", kan med rette også introduseres i Tanzania.

Les mer om vårt arbeid i Tanzania her.