Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Pasientorganisasjonen Mukikute, Tanzania

MUKIKUTE ble etablert i Temeke kommune i Dar es Salaam i 2002, en kommune preget av fattigdom, arbeidsledighet og høy forekomst av tuberkulose.

Medlemmene er tidligere tuberkulosepasienter som aktivt jobber for å bekjempe tuberkulose og hiv i sine lokalsamfunn. I dag har MUKIKUTE mer enn 70 lokallag rundt om i landet.

Medlemmene i MUKIKUTE får ikke lønn, men de har medbestemmelse i organisasjonen. I tillegg får de motivasjon i form av ulike opplæringstiltak, som blant annet helsekommunikasjon, kunnskap om tuberkulose og hiv, organisasjonsutvikling og inntektsbringende tiltak.

Les mer om likepersonsarbeidet vårt

Viktige rollemodeller

Tidligere tuberkulosepasienter som jobber som frivillige behandlingshjelperne er viktige støttespillere i kampen mot tuberkulose:

  • De samarbeider med helsevesenet.
  • De øker kunnskap om tuberkulose og hiv gjennom folkeopplysning i lokalsamfunnet.
  • De går fra dør til dør i lokalsamfunnet sitt og tilbyr å gratis testing til personer med symptomer.
  • De bidrar til å bekjempe stigma. De står frem på torget, i slummen, på skoler, på sykehus og klinikker og forteller om egne erfaringer. Tuberkulose og stigma
  • De går på daglig hjemmebesøk til pasienter, og motiverer de til å mestre sykdommen og ta sin daglige dose medisiner til de har fullført den lange behandlingen.

Tidligere pasienter er viktige rollemodeller, de er levende bevis på at du kan bli frisk av tuberkulose. 

Å nå de aller mest sårbare er et viktig satsingsområde

I Tanzania er det hvert år svært mange med tuberkulose som ikke tilgang til rett diagnose og behandling. Om landet skal greie å stanse smittespredningen og unngå at mange dør av en sykdom som kan behandles er det viktig å finne de syke og sørge for at de får medisinsk behandling.

Om vårt arbeid i Tanzania

MUKIKUTE retter derfor ekstra oppmerksomhet mot de gruppene i samfunnet som er aller mest sårbare for tuberkulose og hiv:

På bildene:

  • Folkeopplysning i Temeke om tuberkulose ved hjelp av drama.
  • Hjemmebesøk er en viktig del av arbeidet til MUKIKUTE. Her er MUKIKUTE medlem Maulid Ntahondi (til venstre på bildet) i samtale med en tuberkulosepasient.
  • På grunn av kummerlige arbeidsforhold og livssituasjon er gruvearbeidere spesielt sårbare for tuberkulose