LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Pasientorganisasjonen Mukikute, Tanzania

Organisasjonen ble etablert i Temeke kommune i Dar es Salaam i 2005, en kommune med svært mye tuberkulose. I dag har de 64 lokallag rundt om i landet. På det lokale språket swahili er Mukikute er en forkortelse for “kamp mot tuberkulose og hiv i Temeke”.

Organisasjonen drives av tidligere tuberkulosepasienter som på frivillig basis jobber som behandlingshjelpere for personer med tuberkulose. Medlemmene i Mukikute får ikke lønn, men de har medbestemmelse i organisasjonen, de får motivasjon i form av ulike opplæringstiltak, som blant annet helsekommunikasjon, kunnskap om tuberkulose og hiv, organisasjonsutvikling og inntektsbringende tiltak.

Folkeopplysning.Temeke.1200xl.jpg

Folkeopplysning i Temeke om tuberkulose ved hjelp av drama.

Les mer om likemannsarbeidet vårt her. 

Les mer på hjemmesiden til Mukikute

Viktige rollemodeller

Tidligere tuberkulosepasienter som jobber som frivillige behandlingshjelperne er viktige støttespillere i kampen mot tuberkulose:

  • De øker kunnskap om tuberkulose og hiv gjennom folkeopplysning i lokalsamfunnet.
  • De motiverer pasienter til å teste seg, mestre egen sykdom og fullføre behandlingen.
  • De bidrar til å bekjempe stigma. De står frem på torget, i slummen, på skoler, på sykehus og klinikker og forteller om egne erfaringer.
  • De følger opp pasienter på hjemmebehandling og motiverer de til å ta sin daglige dose medisiner.
  • De samarbeider med helsevesenet.

Tidligere pasienter er viktige rollemodeller, de er levende bevis på at du kan bli frisk av tuberkulose. 

 Bilde av en dame som sitter på bakken utenfor et murhus og snakker med to mennesker. Hjemmebesøk er en viktig del av arbeidet til Mukikute. Her er sykepleier Scholastica Sagala i samtale med en tuberkulosepasient i Temeke.

Nye satsingsområder for Mukikute

Mukikute retter nå ekstra oppmerksomhet mot de gruppene i samfunnet som er aller mest sårbare for tuberkulose og hiv som: 

Mukikute har fått egen hjemmeside

www.mukikute.org