Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Merete Taksdal

Kibong'oto infeksjonssykehus, Tanzania

Kibong'oto Infectious Disease Hospital (KIDH) er et offentlig spesialisert referansesykehus for behandling av infeksjonssykdommer.

KIDH har en lang historie som tuberkulosebehandlingssted. Det ble opprettet som sanatorium i 1926, før det fantes antibiotika til å behandle tuberkulose med.

Sykehuset ligger i Kilimanjaro-regionen nord i Tanzania, nær Kilimanjaro nasjonalpark og består av en rekke separate bygninger inngjerdet i et grønt område.

Sykepleier.Robson.Mmamari.1200x.jpg

Arbeiderne i tanzanittgruvene er utsatt for tuberkulose og pneumokoniose. Sykepleier Robson Mmamari forteller om smitte og symptomer.

I 1952, da Tanzania fortsatt var engelsk koloni, ble KIDH nasjonalt tuberkulosesykehus. I 2010 fikk sykehuset godkjenning fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) til å være ansvarlig for all behandling av pasienter med multiresistent tuberkulose (MDR-TB) i Tanzania.

Det er en del kvalitetsmessige forutsetninger som ligger til grunn for å behandle multiresistent tuberkulose. Sykdommen er både vanskelig og kostbar å behandle, og behandlingsforløpet er langvarig. Derfor var WHOs godkjenning en tillitserklæring til sykehusets ansatte.

Les mer om resistent tuberkulose.

Tuberkulose og hiv

KIDH behandler også mange pasienter med tuberkulose og hiv fra nærområdet og fra gruvedistriktet i Mirerani. Sykehuset har også smittevernansvar og samarbeider over grensa til Kenya.  Derfor var de engasjert i beredskapsplaner ved ebolautbruddet i 2014.

Les mer om koinfeksjon, hiv og tuberkulose.

Sykehuset har en egen avdeling som jobber med å engasjere lokalsamfunnet. Her samarbeider vi om tiltak for å få ned smitterisikoen og tuberkuloseproblemene i gruveområdet, og tidligere pasienter engasjeres i folkeopplysningsarbeid.

Eget partnerskap

LHL Internasjonal startet forprosjektet for samarbeid med KIDH gjennom avtalen med Temeke kommune. Mange av MDR-TB-pasientene kom fra Dar es Salaam, og dette ble derfor en naturlig forlengelse av samarbeidet.

Etter hvert har samarbeidet utviklet seg til et selvstendig partnerskap med KIDH om helsekommunikasjon, infeksjonsforebygging og pasientvennlige tiltak. Vi har også et “trekantsamarbeid” med en spesialist fra Verdens Helseorganisasjon, og vi har hatt flere utvekslingsbesøk til sykehuset i Latvia hvor hun jobber.

Pasientene på KIDH har lange opphold, langt vekk fra familie og nærmiljø. Behandlingen er en stor fysisk påkjenning og medikamentene kan bli “giftige” for kroppen. Hvis de ikke følges opp tett, kan de få varige nerveskader som går ut over hørsel, syn og indre organer. Derfor er det viktig å ha et faglig sterkt miljø som kan gi tett oppfølging, samtidig som de får tilgang til aktiviteter som kan avlede tankene på sykdommen og behandlingen.