Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Easy Breathing Charity Fund, Russland

Easy Breathing Fund er en russisk sivil samfunnsaktør som er spesialisert innenfor arbeid mot tuberkulose.

Gjennom Easy Breathing Fund har LHL Internasjonal avtaler om samarbeid også med det offentlige helsevesenet, herunder tuberkulosesykehuset i Arkhangelsk by og tilhørende distriktsykehus, samt universitetet i Arkhangelsk og fengselshelsevesenet i Arkhangelsk fylke.

I 2017 ble Fondets aktiviteter utvidet til Komi Republikk og fra 2019 også til Murmansk fylke. I tillegg er det i 2019 startet et pilot prosjekt i Severodvinsk by (Arkhangelsk fylke), som fokuserer på å nå ut til spesielt utsatte grupper av befolkningen gjennom AIDS-senteret, primærhelsetjenesten, arbeidsformidlingen og sosiale tjenester.

ansatte.EB-Fund1200x675.jpg

Ansatte ved Easy Breathing Found i Arkhangelsk.

Fondets styrke ligger i deres evne til å koordinere tuberkulosearbeidet mellom ulike instanser. De har kompetanse både på det medisinske aspektet ved sykdommen og sosiale utfordringer innenfor systemet. Fondet jobber mye med å redusere stigma, spre god informasjon, tale pasientenes sak og sørge for tiltak som sikrer at pasientene fullfører behandlingen.

Les mer om tuberkulose og stigmatisering.

Fondet tilbyr ulike aktiviteter for pasienter som opplæring i data, språk og håndarbeid. De sørger også for matstøtte til enkelte pasientgrupper som er i en ekstra sårbar situasjon.

Easy Breathing Fund har god oversikt over behovet i de ulike distriktene og foretar en del kartlegging og analyser som er viktig for innretningen av programmet.

Fondet følger opp de ulike partnerne tett. De veileder, koordinerer og igangsetter tiltak der det er behov, og hvor de har kapasitet til å avhjelpe på det sosiale plan.