Hopp direkte til innhold

LHL Alfa-1

Vi ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og skaffe og spre informasjon.

Interessegruppens visjon er at alle med A1AT-mangel (Alfa-1 antitrypsinmangel) skal få tidlig og riktig diagnose og at det i tråd med forskning blir gitt relevant behandling.

LHL Alfa-1 skal bidra til å ivareta medlemmenes interesser og bl.a.:

  • Gjennom medlemsmøter og personlig kontakt å gi råd, støtte og skape fellesskap blant pasienter og pårørende
  • Samle og spre kunnskap om A1AT-mangel ved temamøter, brosjyrer, media og internett
  • Påvirke til å fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av A1AT-mangel
  • Drive nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Påvirke helsevesenet til å gi kvalifisert pleie og behandling og støtte forskning

 

Les mer om diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel

LHL Alfa-1

Om interessegruppen LHL Alfa-1 for deg med Alfa-1-antitrypsinmangel (pdf)

Kontakt oss

Adresse
v/Birgit Stræde, 2051 JESSHEIM

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Anne Line Engebretsen Leder 91 85 90 02
Kari Dakota Aasheim IT-kontakt/Medlemsregister 91 61 81 85
Knut Magne Skaar Medlem 91 17 56 76
Sonia Sæther Medlem 92 22 16 73
Likepersonslinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar

Likepersoner i LHL Alfa-1

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert
22 79 90 90

Bente fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble hun lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For Bente har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer bidrar til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Aktiviteter og arrangementer