Hopp direkte til innhold

LHL IPF – Idiopatisk lungefibrose

LHL IPF ivaretar personer rammet av idiopatisk lungefibrose (IPF) og deres pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv. I tillegg arbeider vi aktivt, både nasjonalt og internasjonalt, med helsepersonell, legemiddel-industrien og andre om å spre kunnskap om IPF i samfunnet.

Kontakt oss

Adresse
LHL IPF v/Birgit Stræde. Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 JESSHEIM

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Øivind Hoem Leder 90 83 56 41
John Solheim IT-kontakt/Medlemsregister 97 73 76 18
Anette Willemine R. Solheim Medlem 92 66 48 18
Ragna Hosarøygard Eriksen Medlem 47 63 16 39

LHL IPF har valgt å bruke sommerfuglen som vårt symbol. Den har vist seg å være både skjør og sterk på samme tid. Dette kan minne litt om lungene våre også med hensyn til formen på vingene.

Som sykdomsforløpet til en pasient med Idiopatisk Lungefibrose kan være lang og utfordrende, så kan også sommerfuglenes reise være strevsom og kreve utholdenhet. På våren starter de sin reise til nordlige strøk i Midtøsten og Nord-Afrika og returnerer før vinteren igjen. 

Vi i LHL IPF vil gjerne være med deg på din reise og bidra til at den blir så opplyst og så behagelig som mulig.

LHL IPF

Kontakt oss

E-post

E-post:

Facebook

Følg oss på Facebook

Bli med i vår lukkede Facebook-gruppe

Twitter

Følg oss på Twitter

Gruppe

Arbeidsutvalg:
Øivind Hoem, leder. Telefon 908 35 641

Likepersonlinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

Tastevalg 1: hjertesykdom
Tastevalg 2: lungesykdom
Tastevalg 3: hjerneslag
Tastevalg 4: hjerte- eller lungetransplantasjon
Tastevalg 5: covid-19

Ragna Eriksen

Ragna Eriksen

Likeperson for LHL IPF og LHL Transplantert
22 79 90 90

Ragna tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose, i tillegg er hun lungetransplantert og tar imot telefoner de som skal transplanteres eller er transplantert. Hun har hatt diagnosen i mange år, i 2014 opplevde hun en drastisk forverring og etter en lungetransplantasjon i 2016 så har Ragna fått et nytt liv.

John Solheim

John Solheim

Likeperson for LHL IPF
22 79 90 90

John tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose. Da den endelige IPF-diagnosen falt på plass i 2018 var dette etter en lang reise med flere andre diagnoser på veien. Han har god kunnskap om egen diagnose og hvordan det er å leve med IPF samt ulike rehabiliteringstilbud.

Foto: Bård Gudim