Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Livet etter alvorlig sykdom

Det er ulike følger av sykdommene, og hva en har behov for i tiden etter varierer.

Siden det er så mange ulike følger av sykdommene, finnes det ikke noe standardisert opplegg for rehabilitering. Ved sterke følelsesmessige reaksjoner kan som regel sykehus eller kommunen bistå med kriseteam/sorgteam. Hvis det ikke blir bedre på sikt kan det være godt å snakke med en psykolog.

Har du fysiske skader, kan det være nødvendig med fysioterapi. Det viktigste er at du snakke med legen din om hvordan du har det, så bør legen kunne hjelpe deg med hva slags hjelp akkurat DU trenger.

Noen etterreaksjoner ved sepsis:

  • Langvarig utmattelse (fatigue)
  • Redusert kognitiv funksjon
  • Svekket funksjon av lunger og nyrer
  • Amputasjon
  • Svekket immunforsvar og økt risiko for nye infeksjoner
  • Psykiske symptomer

Noen etterreaksjoner ved meningitt:

  • Redusert kognitiv funksjon
  • Taleproblemer
  • Hørseltap
  • Anfall

Hvis du har ønske å snakke med likesinnede kan du kontakte vår likepersonstjeneste.

Likepersonstilbudet i LHL Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom eller som pårørende?
Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner.
Alle likepersoner har gjennomført kurs i LHL, og har taushetsplikt. De arrangerer også treningsgrupper og aktiviteter i LHLs lokallag.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar
Tastevalg 5: Pårørende

Klinikk

På sykehus og rehabiliteringssteder

LHL har over 300 frivillige likepersoner som er tilstede og tilgjengelig på gitte tidspunkt ved nærmere 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele Norge.

Du finner dem typisk ved et lærings- og mestringssenter, kledd i lilla vest merket LHL, og id-kort.

Sted

Aktiviteter i LHLs lokallag

Det er ulike tilbud i de ulike lagene. Det kan være besøkstjenester (hjemme, på institusjon, i nærmiljøet) og samtalegrupper med erfaringsutveksling. 

Mange har treningsgrupper (på flere nivå, som skal passe for alle), og fysisk aktivitet i gruppe, som stavgang, turgrupper, bowling, golf, boccia, sykkel og ski og mye mer.

Finn ditt nærmeste lokallag, gruppe eller nettverk