Hopp direkte til innhold

Livet etter alvorlig sykdom

Siden det er så mange ulike følger av sykdommene, finnes det ikke noe standardisert opplegg for rehabilitering. Ved sterke følelsesmessige reaksjoner kan som regel sykehus eller kommunen bistå med kriseteam/sorgteam. Hvis det ikke blir bedre på sikt kan det være godt å snakke med en psykolog.

Har du fysiske skader, kan det være nødvendig med fysioterapi. Det viktigste er at du snakke med legen din om hvordan du har det, så bør legen kunne hjelpe deg med hva slags hjelp akkurat DU trenger.

Noen etterreaksjoner ved sepsis:

  • Langvarig utmattelse (fatigue)
  • Redusert kognitiv funksjon
  • Svekket funksjon av lunger og nyrer
  • Amputasjon
  • Svekket immunforsvar og økt risiko for nye infeksjoner
  • Psykiske symptomer

Noen etterreaksjoner ved meningitt:

  • Redusert kognitiv funksjon
  • Taleproblemer
  • Hørseltap
  • Anfall

Hvis du har ønske å snakke med likesinnede kan du kontakte vår likepersonstjeneste.

Likepersonslinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

Tastevalg 1: hjertesykdom
Tastevalg 2: lungesykdom
Tastevalg 3: hjerneslag
Tastevalg 4: hjerte- eller lungetransplantasjon
Tastevalg 5: covid-19

Likeperson LHL Sepsis og Meningitt

Mona H Bahus

Mona H Bahus

Likeperson for LHL Sepsis og Meningitt
Likepersonlinjen: 22 79 90 90

Mona er utdannet psykiatrisk hjelpepleier og jobber i hjemmesykepleien. Hun er også likeperson og daglig leder for stiftelsen ALS Norge.

Mona ble selv rammet av sepsis i februar 2018 og hadde enorm flaks som overlevde, takket være dyktig lege på akutten på Ahus.

Hun har savnet et nettverk for oss som har vært syke og pårørende, og som kan øke kompetansen og kjennskapen til sepsis.