Hopp direkte til innhold

LHL Valdres

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Valdres

Adresse: LHL Valdres
Bergheimsvegen 10
2960 RØN
Tlf: Mobil: 91674876
E-post: Bankkonto: 21533063168
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Per Olav Eide Leder i lokallag, Brukerrep. kommunalt råd pe-olave@online.no 91674876
Kristen Reidar Hagaseth 1 Varamedlem kristenrhagaseth@gmail.com 61120111 97689041
Anne Medby 2. vara annemedby@hotmail.com 94816259
Erik Gjerdalen IT-kontakt/medlemsregister, Sekretær, Styremedlem lokallag erikgjerdalen@hotmail.com 61342048 91175363
Arild Haglund Kasserer, Styremedlem lokallag arild.haglund@online.no 61346203 90844566
Berit Bjørnetun Kontaktperson LHL senter, Likepersonsansv. lokallag, Likepersonskoordinator fylkesutvalg, Nestleder fylkesutvalg, Studieleder lokallag beritbjornetun@gmail.com 95216644 95216644
Ronny Skogstad Leder i valgkomite lokallag 61349558 99447502
Arne Gustavsen Leder valgkomite fylke, Nestleder lokallag arnegustavsen49@gmail.com 61368151 99257907
Ola Rogne Medlem valgkomite lokallag olarogne@yahoo.no 61340391 91638571
Anne Grete Odden Medlem valgkomite lokallag lhlvaldres@outlook.com 61362138 93401299
Herdis Karin Unneland Styremedlem lokallag herdisunneland@gmail.com 61368324 97597585
Rønnaug Trøen Vara brukermedvirkning komm. råd r.troen@online.no 61343201 93427277
Ola Tande Vara valgkomite lokallag okbakke@online.no 61343728 90612626

Våre aktiviteter