Hopp direkte til innhold

LHL Innlandet

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

 

LHL Innlandet

Adresse: LHL Innlandet
Tarudv 112
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf: Mobil: 48 22 72 29 E-post:
Bankkonto: 2085 07 07465 Facebook-side: https://www.facebook.com/LHLInnlandet/ Vipps-nummer: Gi din grasrotandel till LHL Innlandet
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Svein Blankenborg Leder fylkesstyret 90 76 07 53
Brit Kværness Brukermedvirkningskoordinator 90 55 54 54
Atle Olav Sæther Fylkesstudieleder 95 80 55 83
Tore André Bjørge Likepersonskoordinator fylkesstyret 90 55 96 82
Per Olav Eide Medlem valgkomite fylke 91 67 48 76
Jo Esten Trøan Medlem valgkomite fylke 90 68 02 08
Ingrid Lund Melbø Vara valgkomite fylke 97 06 84 56
Øystein Tofte Vara valgkomite fylke 92 21 70 52
Eli Oddveig Olsen Vara valgkomite fylke 90 13 61 73
Gudmund Eggen Varamedlem lokal/fylkesstyret 91 58 64 25
Johannes Dalen Varamedlem lokal/fylkesstyret 95 22 65 38
Jan Steine Varamedlem lokal/fylkesstyret 48 05 53 39

Våre aktiviteter