Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Bilde fra Innlandet, Rondane
Foto: Kato Bergli, Unsplash

LHL Innlandet

LHL Innlandet er fylkesstyre for alle lokallag i Innlandet.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Lokallag i Innlandet:

Kontakt oss

Styre
Navn Verv Mobil
Anne Lise Evensen Leder 95 85 94 23
Brit Kværness IT-kontakt/Medlemsregister Sekretær Brukermedvirkningsansvarlig 90 55 54 54
Eva Kristina Bergström Studieleder 92 42 60 12
Tore André Bjørge Likepersonskoordinator +4790559682
Arne Åsstuen Varamedlem 95 79 32 73
Jarle Dalløkken Varamedlem 95 98 68 11
Valgkomité
Navn Verv Mobil
Jo Esten Trøan Medlem 90 68 02 08
Anne Kristin Berg Varamedlem 95 16 28 36
Cissel Svela Varamedlem 93 45 84 62