Hopp direkte til innhold

LHL Innlandet

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Innlandet

Adresse: LHL Innlandet
Tarudv 112
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf: Mobil: 48227229
E-post: Bankkonto: 20850707465 Facebook-side: https://www.facebook.com/LHLInnlandet/ Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Trine Ruud Fylkesutvalgsleder 40856587
Hans Forrestad 1. varamedlem fylkesutvalget 61227101 95860322
Gudmund Eggen 2. varamedlem fylkesutvalget 61231297 91586425
Svein Blankenborg 3. Varamedlem 90760753
Johannes Dalen 4. Varamedlem +4795226538 95226538
Arne Skymoen Brukermedvirkningskoordinator 95203049 95203049
Atle Olav Sæther Fylkesstudieleder 95805583
Kjell Håkon Reistad IT-kontakt/medlemsregister 90066640
Tore André Bjørge Likepersonskoordinator fylkesutvalg 90559682
Gyvi Bruaas Likepersonskoordinator fylkesutvalg 95171043 95171043
Jarle Dalløkken Medlem valgkomite fylke 95986811 95986811
Arne Gustavsen Medlem valgkomite fylke 61368151 99257907
Per Olav Eide Medlem valgkomite fylke 91674876
Jo Esten Trøan Medlem valgkomite fylke 62496045 90680208

Våre aktiviteter