Hopp direkte til innhold

LHL Innlandet

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Oppland

Adresse: LHL Oppland
Tarudv 112
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf: 48227229 Mobil:
E-post: Bankkonto: 20850707465
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Trine Ruud Fylkesutvalgsleder 40856587
Ingrid Lund Melbø 1 Varamedlem 97068456 97068456
Kjartan Thøring Stensvold Brukermedvirkningskoordinator, Styremedlem lokallag 61118072 95193143
Kjell Håkon Reistad IT-kontakt/medlemsregister 90066640
Hans Forrestad Kasserer, Likepersonsansv. lokallag, Styremedlem fylkesutvalg 61227101 95860322
Gunnar Andreas Hauglien Nestleder lokallag, Styremedlem lokallag, 1 Varamedlem 61191926 90056478
Johannes Gråberg Styremedlem fylkesutvalg 61280549 99529961

Våre aktiviteter