Hopp direkte til innhold

LHL Hamar

LHL Hamar er et lokallag for mennesker med hjerte- og lungesykdom, deres pårørende og andre som støtter vårt arbeid. Laget ble stiftet i april 1951.

Laget er meget aktivt og driver bl.a. med helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil. Vi skal videre være hjerte- og lungesykes og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk, samt styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Vi har lagsmøter eller andre samlinger den andre onsdagen i hver måned i Hamar Velferdssentral (Velferden), Wergelandsgt. 2. På møtene er det faglige tema, underholdning og enkel bevertning og utlodning av medbrakte gevinster.

Av andre aktiviteter kan nevnes: trim, likepersonsarbeid og informasjon på sykehuset, stands og turer. Vi har også et eget aktivitetssenter (LHLsenteret Hamar) på Tyvholmen i BaneNor-bygget.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med lagleder Grethe Jordheim på tlf. 414 02 382 og bli nærmere kjent med oss.

LHL Hamar

Adresse: LHL Hamar
Pb 216
2302 HAMAR
Tlf: Mobil: 41 40 23 82 E-post:
Bankkonto: 1800 22 69046 Facebook-side: https://www.facebook.com/lhlHamar?fref=ts Vipps-nummer: Gi din grasrotandel till LHL Hamar
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Steinar Joten Leder lokallag, Nestleder lokallag 41 21 06 37
Bengt P Lindman Instruktør trim og turgrupper 92 24 73 08
Harald Haug Kasserer 91 18 56 92
John Seem Likepersonsansv. lokallag, Instruktør trim og turgrupper 91 85 17 20
Henrik Leiren Sekretær 90 85 85 95
Eva Marie Maurud Buraas Studieleder lokallag 97 96 63 01
Karin Grethe Witberg Styremedlem lokallag 90 21 52 86
Arve Johnsrud Styremedlem lokallag 90 78 48 82

Våre aktiviteter