Hopp direkte til innhold

LHL Våler

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte-, kar og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss.

Bli medlem - du også.

 

Tren med oss
Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når.

LHL Våler

Adresse: LHL Våler
Holsvegen 43
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: Mobil: 90 14 59 90 E-post:
Bankkonto: 1913 28 17009 Vipps-nummer: Gi din grasrotandel till LHL Våler
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Marit Kynbråten Leder lokallag, Brukerrep. kommunalt råd 90 14 59 90
Gerd Karin Berg 1 Varamedlem 91 39 95 82
Solveig Langkaas 1 Varamedlem 91 63 37 24
Gunn Inger Urdahl IT-kontakt/medlemsregister, Styremedlem lokallag, Instruktør trim og turgrupper 94 43 22 23
Ottar Haugen Likepersonsansv. lokallag, Nestleder lokallag, Vara brukermedvirkning komm. råd 93 43 48 17
Anna Helene Vaaler Torkildsby Medlem valgkomite lokallag 48 04 20 88
Unni Tollefsen Medlem valgkomite lokallag 41 33 96 35
Else Johanne Brækkan Studieleder lokallag, Kasserer 97 68 01 81
Astrid Gulliksen Styremedlem lokallag 93 64 24 70
Sven Erik Tøraasen Styremedlem lokallag 98 22 83 02

Våre aktiviteter