Hopp direkte til innhold

LHL Ålesund, Sula og Giske

Lokallaget ble stiftet i 1946 og har rundt 600 medlemmer.

Laget er aktivt og vi driver med helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil. Vi skal være et samlingspunkt og utgangspunkt for å lage nettverk blant hjerte- og lungesyke, slagrammede, deres pårørende og andre som har interesse for vårt arbeid, samt styrke samholdet blant funksjonshemmede.

Vi har regelmessige åpne møter og medlemsmøter med foredrag, underholdning og sosialt samvær.

Lagets aktiviteter er variert. Trimgrupper med forskjellig grad av intensitet, bowling, vanntrim, turgrupper og yoga er noen, og vi arrangerer turer i inn- og utland.

Tueneset i Ålesund, like ved Tuehuken har vi fått anlagt et trimområde. Prosjektet heter Helsetrim i friluft, og er realisert ved hjelp av flere. Vi er stolt av området og håper mange bruker det hele året!

Lokallaget drives av frivillige og vi vil gjerne ha flere nye og gjerne yngre medlemmer med oss.

Bli medlem

Noen av aktivitetene våre kan du lese mer om i aktivitetskalenderen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, forslag til nye aktiviteter eller ønsker å få vite mer om hva LHL Ålesund, Sula og Giske kan tilby.

LHL Ålesund, Sula og Giske

Adresse: LHL Ålesund, Sula og Giske
Pb 7849 Spjelkavik
6022 ÅLESUND
Tlf: Mobil: 94074595
E-post: Bankkonto: 39300648715 Facebook-side: https://www.facebook.com/pages/LHL-%C3%85lesund-Sula-og-Giske/424271760987109 Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Inger Lise Råket Leder i lokallag 92604194 92604194
Anne Grete Honningsvåg 1 Varamedlem 57858236 91527852
Anne Karin Remmen 2. Varamedlem 92685463
Roger Gudmundseth Instruktør trim og turgrupper 91130335
Kåre Myhre Instruktør trim og turgrupper 90524169
Ragnhild Lyngstad Instruktør trim og turgrupper 45471580 45471580
Liv Ulla Instruktør trim og turgrupper 70124274 98678044
Nina Fylling Instruktør trim og turgrupper 92264853
Liv Linge Instruktør trim og turgrupper 70141978 97114575
Solveig Røsberg Instruktør trim og turgrupper 46780118
Anne Skarbøvik Instruktør trim og turgrupper 70128088 95928086
Ann-Eli Blindheim Nedregaard Instruktør trim og turgrupper, Leder i valgkomite lokallag 70125018 90890367
Martinus Elias Røsvik Instruktør trim og turgrupper, Styremedlem lokallag 91179839
Ragnhild Valbø Skog Kasserer 70128040 99106432
Turid Svinø Olsen Likepersonsansv. lokallag 40064564
Reidun Wadseth Medlem valgkomite lokallag 70125566 91134675
Karen Thalberg Medlem valgkomite lokallag 95832525
Torun Giving Eriksen Sekretær 91599366
Unni Karin Måløy Styremedlem lokallag 70131568 92895512
Nils Espen Lilleheim Vara valgkomite fylke, Medlemskontakt, Studieleder lokallag 92801170
Arne Olufsen Drabløs Vara valgkomite lokallag 41424736 41424736

Våre aktiviteter

Tren med oss
Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når.